Aromobatidae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Klasifikacija
Carstvo Animalia
Tip Chordata
Podtip Vertebrata
Klasa Amphibia
Red Anura
Familija Aromobatidae


Aromobatidae je familija žaba koja je ranije svrstavana u familiju Dendrobatidae. Izdvojena je u zasebnu familiju na osnovu DNK analize, a ne na osnovu morfoloških sličnosti vrsta. Telo im je smeđe i sive boje pa se lako uklapaju u okolinu čime se štite od predatora. Samo neke imaju delove tela koji su različito obojeni, kao što su Mannophryne collaris te vrste iz roda Allobates uključujući Allobates femoralis, Allobates myersi, Allobates rufulus, i Allobates zaparo). Sve vrste vode dnevni i kopneni način života, osim vrste Aromobates nocturnus koja je noćna i vodena životinja. Ne sintetišu otrovne alkaloide. Vrste roda Anomaloglossus imaju jezik neobične morfologije. Sredinom jezika pruža se struktura koja štrči iznad njegove površine i ima nepoznatu ulogu.

Većina vrsta živi u Južnoj Americi, na istočnoj padini Anda, u predelu Amazona, brazilskih šuma, mada ima i onih kije su pronađene u Srednjoj Americi i na Malim Antilima.

Vodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species

Klasifikacija

Familija Aromobatidae se sastoji se od 5 rodova:

Kompletan spisak vrsta na sajtu www.amphibiaweb.org/lists/Aromobatidae.shtml AmphibiaWeb

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.