Arthroleptidae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Klasifikacija
Carstvo Animalia
Tip Chordata (hordati)
Podtip Vertebrata (kičmenjaci)
Klasa Amphibia (vodozemci)
Potklasa
Red Anura(žabe)
Podred
Familija Arthroleptidae
Rod
Vrsta


Arthroleptidae ili žabe pištači su porodica žaba koja obuhvata vrste veoma rznolike po morfologiji, ekologiji, veličini tela, načinu života i filogeniji. Proizvode vrlo piskav glas po čemu su dobile naziv žabe pištači. Žive u šumama, a rodovi Leptopelis i Arthroleptis se mogu naći u vlažnim šumama i na pašnjacima, dok neke druge vrste na visokoplaninskim vlažnim pašnjacima. Naseljavaju afrički kontinent.

Sve vrste u toku razvića prolaze kroz stupanj larve (punoglavac), osim vrsta roda Arthroleptis i eventualno nekoliko vrsta roda Leptopelis koji imaju direktno razviće. Lokalno stanovništvo koristi u ishrani kako odrasle žabe tako i punoglavce. Najpoznatija vrsta je dlakava ili krznasta žaba (Trichobatrachus robustus) čiji mužjaci u vreme parenja dobijaju gusto krzno na nogama i bokovima tela. Smatra se da time povećava respiratornu površinu, intezivira kožno disanje jer su im pluća mala, a telo robusno.

Veličina

Većina je veličine do 25 mm. Izuzetak je istočnoafrička vrsta Arthroleptis tanneri koja je veličine i do 60 mm.

Stanište

Naseljavaju vlažne šume i šumovite savane tropskih predela. Terestrične žabe koje uglavnom žive u šumskoj stelji. Rod Arthroleptines primarno naseljava šume, a sekundarno i svaku gustu vegetaciju.

Rasprostranjenost

Podsaharska Afrika Porodica naseljava tropsku Afriku od nivoa mora do 3000 m nadmosrke visine (Mapa 23).

Sistematika i konzervacioni status

Areal ove familije se smanjuje sa destrukcijom kišnih šuma.

Porodica obuhvata 8 rodova i 141 vrstu:

 • Podfamilija Arthroleptinae (60 vrsta)
  • Rod Arthroleptis (44 vrste)
  • Rod Cardioglossa (16 vrsta)
 • Podfamilija Astylosterninae (28 vrsta)
  • Rod Astylosternus (11 vrsta)
  • Rod Leptodactylodon (15 vrsta)
  • Rod Nyctibates (1 vrsta)
  • Rod Trichobatrachus (1 vrsta)
 • Podfamilija Leptopelinae (52 vrste)
  • Rod Leptopelis (52 vrste)
 • Podfamilija Unassigned (1 vrsta)
  • Rod Scotobleps (1 vrsta)

Uobičajeno se mogu videti dve ili 3 jedinke zajedno u šumi ili uz obalu reke. Iskorištavanjem afričkih šuma i degradacijom staništa populacije iz godine postaju sve manje.

Vodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species

Literatura

 • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
 • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
Bubamara.gif