Ascaphus montanus

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Repata žaba (Ascaphus montanus) pripada familiji repatih žaba (Ascaphidae). Mužjaci imaju spoljašnji produžetak kloake (rep) u koju se izlivaju mokraćni i polni kanali i koji služi kao kopulatorni organ, za oplođenje. Time je omogućeno unutrašnje oplođenje u brzim potocima. Kopulatorni organ je kontrolisan mišićem m. caudalipuboischiotibialis koji među žabama postoji samo u ovoj familiji. Punoglavcima je potrebno prosečno 4 godine za preobražaj, mada on može da traje i do 7 godina.

Opis

Odrasli mužjaci su dužine od 30 do 50 mm, dok su ženke nešto veće. Glava je široka sa nozdrvama široko razmaknutim. Zenice su vertikalne u obliku dijamanta. Pluća su mala pa se glavna razmena gasova obavlja preko kože.


  • Pogledaj mapu rasprostranjenosti repate žabe na AmphibiaWeb
Vodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.