Ascaphus truei

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
  • Regnum: Animalia (životinje)
  • Phylum: Chordata (hordati)
  • Subphylum: Vertebrata (kičmenjaci)
  • Classis: Amphibia (vodozemci)
  • Ordo: Anura(žabe)
  • Familia repate žabe (Ascaphidae)
  • vrsta repata žaba (Ascaphus truei)

Repata žaba (Ascaphus montanus) pripada familiji repatih žaba (Ascaphidae). Mužjaci imaju spoljašnji produžetak kloake (rep) u koju se izlivaju mokraćni i polni kanali i koji služi kao kopulatorni organ, za oplođenje. Time je omogućeno unutrašnje oplođenje u brzim potocima. Kopulatorni organ je kontrolisan mišićem m. caudalipuboischiotibialis koji među žabama postoji samo u ovoj familiji. Punoglavcima je potrebno prosečno do 3 godine za preobražaj, dok je za dostizanje polne zrelosti potrebno 7 do 8 godina.

Poseduje neke primitivne osobine kao što su prisustvo slobodnog rebra, amficelni pršljenovi i m. caudalipuboischiotibialis. Zbog toga se rod Ascaphus zajedno sa rodom Leiopelma svrstavao u zajedničku grupu Amphicoela. Međutim, u skorije vreme se ova grupa deli na dve manje Ascaphidae i Leiopelmatidae (Ford and Cannatella, 1993).

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.