Astrociti

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Astrociti

Astrociti (od gr. astron = zvezda) su najkrupnije, zvezdolike ćelije neuroglije prisutne u nervnom tkivu. Imaju mnogobrojne citoplazmatske nastavke koji polaze sa tela i mogu da se sekundarno granaju i ključnom ulogom u održanju homeostaze vanćelijske tečnosti. Pronašao ih je patolog Rudolf Virhov (Rudolf Virchow) 1846. godine.

Funkcije

Njihova sveprisutnost u CNS-u ukazuje na značaj i veliki broj funkcija koje obavljaju:

 • obrazuju trodimenzionalnu mrežu u kojoj su neuroni kojima pružaju potporu
 • tokom diferencijacije nervnog tkiva određuju pravac kretanje neurona
 • homeostatska uloga ogleda se u odstranjivanju viška jona K+ i održavanju stalne pH vrednosti (puferski sistem);
 • regulišu transport materija iz cerebrospinalne tečnosti (time posredno i krvi) u nervne ćelije
 • učestvuju u obrazovanju čvrste veze između endotelskih ćelija u krvno-moždanoj barijeri

Vrste

Razlikuju se dve vrste:

 • protoplazmatski astrociti
 • fibrozni astrociti

Protoplazmatski astrociti smešteni su u sivoj masi i prepoznaju se po mnogobojnim nastavcima raznolikih oblika, debljine i dužine od kojih se izdvajaju nastavci završeni pločastim proširenjima (stopala) koja naležu na površinu kapilara. Na periferiji CNS-a stopala su poređana jedno do drugog obrazujući tako na spoljašnjoj površini mozga i kičmene moždine graničnu liniju (glia limitans) na koju naleže meka moždanica.

Fibrozni astrociti se nalaze pretežno u beloj masi CNS-a. Od protoplazmatskih astrocita razlikuju se po citoplazmatskim nastvacima koji su tanji, duži i ne granaju se. Na krajevima nastavaka postoje pločasta proširenja koja naležu na površinu kapilara, ali ne učestvuju u obrazovanju granične linije. Vrlo često su nastavci u kontaktu sa Ranvijerovim proširenjima.

Literatura

 • Guyton,A. C, Hall, J. E:Medicinska fiziologija, Savremena administracija, Beograd, 1999.
 • Davidović, Vukosava: Uporedna fiziologija, ZUNS, Beograd, 2003.
 • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 • Mariček,Magdalena; Ćurčić,B; Radović,I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1996.
 • Milin J. i saradnici: Embriologija, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.
 • Pantić, V:Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
 • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989.
 • Petrović, V. M, Radojčić, R,M: Uporedna fiziologija (drugi deo), ZUNS, Beograd, 1994.
 • Popović S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990.
 • Trpinac, D: Histologija, Kuća štampe, Beograd, 2001.
 • Šerban, M, Nada: Pokretne i nepokretne ćelije - uvod u histologiju, Savremena administracija, Beograd, 1995.