Betonica

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Stachys officinalis

Batonica (ranjenik, ranilist) je rod biljaka dikotila iz familije usnatica (Lamiaceae).

Betonica officinalis


Vrste roda Betonica

 • Betonica abchasica
 • Betonica algeriensis
 • Betonica alopecuros
 • Betonica alopecuros jacquinii
 • Betonica alopecurus
 • Betonica alpestris
 • Betonica alpina
 • Betonica angustifolia
 • Betonica annua
 • Betonica bjelorussica
 • Betonica capensis
 • Betonica clementei
 • Betonica coronaria
 • Betonica danica
 • Betonica decumbens
 • Betonica densiflora
 • Betonica divulsa
 • Betonica drymophila
 • Betonica foliosa
 • Betonica fusca
 • Betonica glabrata
 • Betonica glabriflora
 • B. graeca
 • B. grandiflora
 • B. haussknechtii
 • B. hirsuta
 • B. hirta
 • B. hylebium
 • B. incana
 • B. jacquini
 • Betonica jacquinii
 • B. laevigata
 • B. laxata
 • B. legitima
 • B. leiocalyx
 • B. lutea
 • B. macrantha
 • B. monnieri
 • B. montana
 • B. monticola
 • B. nemorosa
 • B. nivea
 • B. occitana
 • Betonica officinalis
 • B. officinalis serotina
 • B. orientalis
 • B. ossetica
 • B. peraucta
 • B. polyclada
 • B. pratensis
 • B. psilostachys
 • B. purpurea
 • B. pyrenaica
 • B. recurva
 • B. rigida
 • B. rosea
 • B. rusticana
 • B. sabauda
 • B. scardica
 • B. serotina
 • B. stricta
 • B. stricticaulis
 • B. subcarnea
 • B. sylvulicola
 • B. validula
 • B. virescens
 • B. virgultorum
 • B. vulgar

Literatura

 • Jančić, R: Lekovite biljke sa ključem za određivanje, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 • Jančić, R: Botanika farmaceutika, Službeni list SCG, Beograd, 2004.
 • Marin, P, Tatić, B: Etimološki rečnik, NNK Internacional, Beograd, 2004.
 • Grlić, Lj: Enciklopedija samoniklog jestivog bilja, August Cesarec, Zagreb, 1986.
 • Jančić, R: Sto naših najpoznatijih lekovitih biljaka, Naučna knjiga, Beograd, 1988.
 • Lakušić, D: Vodič kroz floru nacionalnog parka Kopaonik, JP Nacionalni park Kopaonik, Kopaonik, 1995.
 • Mišić Lj, Lakušić R: Livadske biljke, ZUNS Sarajevo, ZUNS Beograd , IP Svjetlost, 1990
 • Stamenković, V: Naše neškodljive lekovite biljke, Trend, Leskovac
 • Tatić, B, Blečić, V (2002): Sistematika i filogenija viših biljaka, ZUNS, Beograd
 • Kojić, M (1989): Botanika, Naučna knjiga, Baograd