Biljni hormoni

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Biljni hormoni (fitohormoni) su organske materije koje deluju u minimalnim količinama na rastenje i razviće biljaka usklađujući te procese sa promenama u spoljašnjoj sredini. Sintetišu se u određenim delovima biljke, najviše u vegetacionim kupama stabla i korena i listovima, odakle se prenose do ciljnih mesta u kojima ostvaruju fiziološki efekat. Regulišu specifične fiziološke procese: od klijanja semena pa do sazrevanja plodova.

Rast i diferencijacija biljnog organizma

Rastenje obuhvata procese koji dovode do nepovratnog uvećenja veličine ili mase čitave biljke ili nekog njenog dela/organa. Ostvaruje se na dva osnovna načina, neprekidno tokom čitavog života biljke:

Diferencijacija obuhvata kvalitativne promene koje obuhvataju obrazovanje, na najvišem nivou izdanka i korena, a zatim uunutar svakog od njih diferencijaciju organa, tkiva i ćelija.

Rast i diferencijacija su osnovni procesi u toku razvića biljke i pod direktnom su kontrolom biljnih hormona.

Mehanizam delovanja fitohormona

Delovanje biljnih hormona može se podeliti u tri faze:

 • primanje nadražaja (signala), bilo iz spoljašnje sredine (pr. svetlost) ili nekog hormona, koji se vezuje za odgovarajući receptor (koji je uglavnom protein) pri čemu se obrazuje kompleks hormon-receptor
 • provođenje signala obrazovani kompleks predstavlja, ustvari aktivan oblik hormona koji se provodi i pokreće odgovor ćelije na njegovo prisustvo
 • odgovor ćelije, može biti veoma brz ili zahtevati duže vreme, svakako predstavlja reakciju ćelije koju je podstakao prispeli hormon.

Podela biljnih hormona

Biljni hormoni su podeljeni prema hemijskoj građi i specifičnim funkcijama u pet osnovnih grupa:

Auksini, giberilini i citokinini pokazuju pretežno stimulatorno delovanje, dok apscisinska kiselina i etilen deluju inhibitorno (kočeće).

Literatura:

 • Vujaklija, M: Leksikon stranih reči i izraza, Prosveta, Beograd
 • Grozdanović-Radovanović, Jelena: Citologija, ZUNS, Beograd, 2000
 • Nešković Mirjana, Konjević R, Ćulafić Ljubinka (2002): Fiziologija biljaka, NNK, Beograd
 • Karlson, P: Biokemija, Školska knjiga, Zagreb, 1976
 • Petrović, N, Đorđe: Osnovi enzimologije, ZUNS, Beograd, 1998
 • Šerban, M, Nada: Ćelija - strukture i oblici, ZUNS, Beograd, 2001
 • Sarić, M. (1975): Fiziologija biljaka, Naučna knjiga, Beograd
 • Kojić, M. (1989): Botanika, Naučna knjiga, Beograd