Biljni organi

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Mladica leske: 1-list; 2 - stablo; 3 - seme; 4 - koren

Klica

Razviće tela biljaka cvetnica počinje deobom zigota i obrazovanjem embriona (klice). Klica se nalazi u semenu i predstavlja začetak nove biljke.

Delovi klice su:

 • korenak,
 • stabaoce, na čijem se vrhu nalazi pupoljčić i
 • jedan ili dva klicina listića (kotiledona).

Kotiledon ima ulogu da upija hranljive materije iz semena ili služi za njihovo magacioniranje.

Prema broju kotiledona cvetnice se dele na:

Od ostalih delova klice razvićem nastaju organi odrasle biljke. Telo cvetnica izgrađeno je od:

Podela biljnih organa

1. vegetativnih koji održavaju biljku u životu i pripadaju im:

2. reproduktivnih (generativnih) organa koji omogućavaju razmnožavanje jedinki i biološki opstanak vrste; reproduktivni organi su:

Vegetativni biljni organi

Koren

Koren je osovinski vegetativni biljni organ kojim se biljka pričvršćuje za podlogu i upija vodu sa rastvorenim mineralnim materijama. Na vrhu korena nalazi se vegetaciona kupa čijom aktivnošću koren raste neprekidno tokom života. Vegetaciona kupa je zaštićena korenskom kapom (kaliptrom) da se ne bi oštetila pri probijanju kroz podlogu.

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati koren

Stablo - izdanak

Stablo je osovinski deo izdanka koji raste neprekidno tokom života biljke. Stablo sa listovima naziva se izdanak.

Osnovne uloge stabla su:

 • provođenje vode sa mineralnim materijama od korena ka listovima, a u obrnutom pravcu rastvorenih organskih materija;
 • stablo i njegove grane nose listove i postavljaju ih u najpovoljniji položaj za primanje Sunčeve svetlosti.
Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati stablo

List

List je deo izdanka koji obavlja tri veoma važne funkcije : fotosintezu, transpiraciju i razmenu gasova.

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati list

Reproduktivni biljni organi

Cvet

Cvet predstavlja kratak izdanak sa ograničenim rastom, sa listovima specifično izmenjenim funkcijom. Osnovna funkcija cveta je seksualna reprodukcija biljke. Cvetovi su karakteristični samo za biljke cvetnice.

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati cvet

Cvasti

Cvast predstavlja skup cvetova na zajedničkoj osovini. Biološki značaj cvasti je u tome što grupisanje cvetova olakšava oprašivanje jer insekti za kratko vreme obiđu više cvetova kada su oni grupisani i lakše ih uočavaju u lišću. Isto tako, cvasti sa puno sitnih cvetova lakše se pokreću vazduhom, što je važno za biljke koje se oprašuju vetrom.

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati cvasti

Plod

Plod je reproduktivni biljni organ koji se posle oplođenja obrazuje iz plodnika. Smatra se preobraženim plodnikom koji u unutrašnjosti zatvara seme (plod je prisutan samo kod skrivenosemenica). Posle oplođenja dolazi do promena u zidu plodnika – on razrasta i obrazuje zid ploda, perikarp (oplodnica).

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati plod

Seme

Seme je reproduktivni biljni organ prisutan samo kod golosemenica i skrivenosemenica kojim biljka preživljava nepovoljne uslove spoljašnje sredine i u kome se nalazi klica, začetak nove biljke. Razvija se iz semenog zametka, posle oplođenja.

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati seme

Literatura:

 • Sarić, M. (1975): Fiziologija biljaka, Naučna knjiga, Beograd
 • Blaženčić, Jelena (1990): Praktikum iz anatomije biljaka sa osnovama mikroskopske tehnike,Naučna knjiga, Beograd
 • Janjatović, V. (1988), Botanika, Novi Sad
 • Jančić, R: Sto naših najpoznatijih lekovitih biljaka, Naučna knjiga, Beograd, 1988.
 • Jančić, R: Lekovite biljke sa ključem za određivanje, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 • Kojić, M: Botanika, Naučna knjiga, Beograd, 1989.
 • Kojić, M: Fiziološka ekologija kulturnih biljaka, Naučna knjiga, Beograd, 1987.
 • Marinković, R, Tatić, B, Blaženčić, J: Morfologija biljaka, Beograd, 1979.
 • Nikolić,R, Pavlović, S, Živanović, P. (1989): Praktikum iz anatomije biljaka, Meidicnska knjiga, Beograd-Zagreb
 • Tatić, B, Petković, V. (1998): Morfologija biljaka, ZUNS, Beograd
Snežana Trifunović, dipl. biolog