Biogeografija vodozemaca

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Istorijska biogeografija vodozemaca

Rasprostranjenost familija vodozemaca reflektuje istoruju Zemlje, posebno iz vremena raspada superkontineta Pangee, pre oko 190 miliona godina.

Rana fragmentacija je dovela do dva glavna kontinentalna masiva, Laurazija (Severna Amerika, Evropa i većiina Azije) i Gondvana (Južna Amerika, Afrika, Madagaskar, Indijski podkontinent, Australija, Novi Zeland i Antarktik). Preci Lisamfibija su očigledno bili široko rasprostanjeni pre kontinentalne podele Pangee.

Fosilini ostaci beznogih vodozemaca iz perioda Jure su nađeni u Severnoj Americi, a ovi vodozemci sada žive u svim regionima koji su nekada bili deo Gondvane. Dve familije su ograničene na indijski podkontinent, jedna familija je endem Afrike, a druga endem Južne Amerike.

Caudate su evoluirale u Lauraziji. Jedna familija je ograničena na Aziju, a četiri familije su rasprostranjene u Evroaziji i Severnoj Americi, gde su 5 porodica endemske. Samo jedna linija Plethodontidae je rasprostranjena od Severne do Južne Amerike. Biogeografija Anura je nesto složenija. Jedna evolutivna linija sadrži recentne Ascaphidae u Severnoj Americi i Leiopelmatidae na Novom Zelandu koje su u srodstvu sa fosilima iz doba Jure sa Južnoameričkog kopna. Ovo ukazuje da je ova linija bila raznovrsna pre raspada Panegee.

Rasprostranjenost Bombinatoridae (Archaeobatrachia), Discoglossidae (Archaeobatrachia), Megophryidae (Mesobatrachia), Pelodytidae (Mesobatrachia), prema fosilnim ostacima i danasnjoj distribuciji drugih linija primitivnih žaba (Archaeobatrachia) je u Lauraziji. Fosili Paleobatrachidae su u Evroaziji, Pelobatidae u Evroaziji i Severnoj Americi, a Rhinophrynidae u Severnoj Americi.

Istorijska biogeografija većine žaba (Neobatrachia ili napredne žabe) je u vezi sa Gondvanom čija je fragmentacija odigrala glavnu ulogu u diferencijaciji mnogih evolutivnih linija žaba. Mnoge evolutivne linije su ograničene na jedan kontinent: 6 porodica u Južnoj Americi, 3 u Africi, 2 u Australiji i 1 na Madagaskaru i Sejšelima. Druge su rasprostranjene na dva ili više kontinenata Gondvane: Pipidae u Africi i Južnoj Americi, Hylidae u Južnoj Americi i Australiji (takodje i u Severnoj Americi i Evroaziji), Hyperoliidae u Africi Madagaskaru i Sejšelima i Rhacophoridae u Africi Madagasaru, Sejšelima, Indijskom podkontinentu i susednoj jugositčnoj Aziji. Microhylidae su prisutne na svim gondvanskim kontinentima osim Sejšela, a naseljavaju i jugoistočnu Aziju i jug Severne Amerike. Prave žabe Ranidae pojavljuju se širom sveta, mada u Australiji samo u njenom severnom delu i u severnom delu Južne Amerike. Bufoniade nastanjuju sve kontinente osim Australije (jedna vrsta introdukovana).

Literatura

  • AmphibiaWeb, dostupno na www.amphibiaweb.org
  • Barry Clarke (1993). Eyewitness Guides Amphibian. Dorling Kindersley, Copyright e 1993 Dorling Kindersley Limited, London
  • Grzimek’s Animal Life Encyclopedia, Second Edition, Volume 6, Amphibians, Michael Hutchins, Series Editor, In association with the American Zoo and Aquarium Association, Wiliam E. Duellman, Advisory Editor
  • James P. Collins, Martha L. Crump (2009). Extinction in Our Times, Global Amphibian Decline, Oxford University Press
  • Miller−Harley: Zoology, Fifth Edition Publisher: William C. Brown Date published: 01/1996 ISBN-13: 9780697243744 ISBN: 0697243745 Description: Good. 752 p
  • Vikipedija, slobodna enciklopadeija, dostupno na sr.wikipedia.org


iz seminarskog rada: Diverzitet reda Anura (Linnaeus, 1758) i reda Caudata (Scopoli, 1777) u svetu, Jelene Ačanski)


Bubamara.gif