Bionet Škola:Politika privatnosti

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Odricanje od odgovornosti – BioNet školu (Školu biologije) koristite na vlastiti rizik – BioNet škola ne daje medicinske svete – Zaštita privatnosti

Pregled

Ako samo čitate sadržaj stranica BioNet škole, ne sakuplja se više informacija nego što se obično sakuplja u logovima servera na internet stranicama uopšte.

Ako doprinosite BioNet školi, vi objavljujete svaku reč svog doprinosa. Ako nešto napišete, pretpostavite da će to biti večno čuvano. Ovo uključuje članke, saradničke stranice i stranice za razgovor. Neki ograničeni izuzeci opisani su niže.

Objavljivanje na BioNet školi su i javni podaci Običan poset internetskoj stranici ne otkriva vaš identitet javnosti (ali pogledajte poverljivo beleženje niže).

Kada izmenite bilo koju stranicu na BioNet školi, vi objavljujete dokument. Ovo je javni čin i vi ste identifcirani javno s tom izmenom kao njezin autor.

Identifikacija autora

Ako objavljujete stranicu na BioNet školi, morate biti prijavljeni.

Ako ste prijavljeni, bit ćete identificirani po svom saradničkom imenu. Ovo može biti vaše pravo ime ako tako odlučite, ili možete izabrati da objavljujete pod pseudonimom, koje god to saradničko ime bilo kada ste otvarali svoj saradnički račun.

Može biti ili teško ili lako motivisanom pojedincu povezati vašu IP adresu s vašim stvarnim identitetom. Zato, ako ste jako zabrinuti za svoju privatnost, objavljujte tekstove pod pseudonimom. Kada koristite pseudonim, vaša IP adresa neće biti dostupna javnosti, ali će biti sačuvana na Škola biologije serverima tokom relativno kratkog vremena. Stoga će ona biti dostupna softverskim programima te može biti iskorištena pod određenim okolnostima (vidi niže).

Ako koristite server za poštu (mail server) vašeg preduzeća od kuće, ili telekomunicirate i koristite DSL ili kablovsku internetsku vezu, verojatno je vašem poslodavcu vrlo lako identificirati vašu IP adresu i pronaći sve vaše doprinose BioNet školi projektima s te adrese. U tom slučaju, korišćenje saradničkog imena bolji je način očuvanja svoje privatnosti. Međutim, nemojte se zaboraviti odjaviti nakon korišćenja pseudonima, da biste izbegli mogućnost da se drugi koriste vašim identitetom.

Kolačići (cookies)

BioNet škola (Škola biologije) će svaki put kada posetite sajt postaviti privremeni kolačić sesije (PHPSESSID). Ako se ne želite ikada prijaviti, možete odbiti ovaj kolačić, ali se bez njega ne možete prijaviti. On će biti obrisan nakon što zatvorite prozore u vašem internetskom pregledniku.

Da bi se izbeglo unošenje vašeg saradničkog imena (ili lozinke) prilikom vaše sledećeg posete, može biti poslato više kolačića kada se prijavite. Oni traju do 30 dana. Ako koristite javni računar i ne želite svoje saradničko ime izložiti budućim korisnicima računara, možete očistiti kolačiće (u tom slučaju, očistite i cache preglednika).

Lozinke

Mnogi aspekti interakcija u zajednici kod BioNet škole zavise o ugledu i poštovanju koji se grade kroz istoriju poštovanih doprinosa. Saradničke lozinke jedina su garancija integriteta saradnikove istorije izmena. Svi se saradnici podstiču da koriste snažne lozinke te da ih nikada ne dele. Niko neće svesno izložiti lozinku drugog saradnika javnom uvidu, bilo posredno ili neposredno.

Poverljivo beleženje

Svaki put kada posetite internetsku stranicu, vi šaljete mnogo informacija prema internetskom serveru. Većina internetskih servera rutinski održava dnevnik pristupa s delom ovih informacija, koji (dnevnik) može biti korišten da bi se stekla opšta slika o tome koje su stranice popularne, koji sajtovi povezuju k nečemu, kao i koje internetske preglednike ljudi koriste. Namera Bionet škole nije korišćenje ove informacije da bi pratila redovne saradnike.

Sirovi podaci iz dnevnika ne objavljuju se javno i obično se odbacuju posle otprilike dve nedelje.

Softverski razvijatelji mogu pregledati podatke u dnevniku tokom rešavanja tehničkih problema, pri praćenju bezobraznih veb pauka koji zagušuju sajt, ili u rijetkim prilikama da se povežu saradnička imena i mrežne adrese izmena u istrazi zloupotrebe vikija.

Politika objavljivanja podataka izvedenih iz dnevnika

Politika je BioNet škole da podaci koji identificiraju pojedince, a koji su sakupljeni u dnevnicima servera, neće biti objavljivani od razvijatelja koji im imaju pristup, osim u sledećim slučajevima:

  • Kao odgovor na valjani sudski poziv ili drugi obvezujući zahtjev organa vlasti.
  • Uz dopuštenje suradnika na koga se odnose.
  • Ako se podaci odnose na preglede stranica koje je napravio pauk ili bot i njihovo je objavljivanje neophodno da bi se ilustrovali ili razrešili tehnički problemi.
  • Ako je saradnik vandalizovao članke ili se uporno ponašao na destruktivan način, podaci se mogu objaviti da bi se pomoglo u ciljanju IP blokova ili da bi se pomoglo u uobličavanju žalbe odgovarajućim pružateljima internetskih usluga (Internet Service Providers)
  • Kad je opravdano neophodno zaštititi prava, imovinu ili sigurnost projekta BioNet škole (Škole biologije), njenih korisnika ili javnosti.

Politika BioNet škole ne dopušta javnu distribuciju takvih informacija ni pod kojim okolnostima, osim onih navedenih.

Deljenje informacija s trećim stranama

Osim gdje je drugačije navedeno, sav tekst predat na sajt Škole biologije dostupan je za daljnju upotrebu pod uslovima GNU-ove LSD, osim kod vikiesti, gdje je tekst dostupan pod Creative Commons licencijom.

škola biologije neće prodavati ni deliti privatne informacije, kao što su adrese e-pošte, s trećim osobama, osim ako se vi složite da se te informacije objave ili ako zakon zahteva objavljivanje tih informacija.

Sigurnost informacija

Škola biologije ne daje garancije protiv neovlašćenog pristupa bilo kojim informacijama koje date. Ove će informacije biti dostupne svim razvijateljima s pristupom poslužiteljima.

E-pošta, liste slanja i IRC

E-pošta

U vašim Postavkama možete upisati i svoju adresu e-pošte. To omogućava drugim prijavljenim suradnicima da vam kroz wiki šalju e-pisma (osim ako to ne onemogućite u svojim postavkama). Vaša adresa neće im biti otkrivena, osim ako im odgovorite ili neki server odbije (bounce) to e-pismo. Adrese e-pošte projekat BioNet škole može iskoristiti za komunikaciju s korisnicima u široj razmeri.

Ako ne pružite svoju adresu e-pošte, nećete biti u mogućnosti ponovno postaviti svoju lozinku ako je zaboravite. Možete međutim kontaktirati nekog od BioNet školei softverskih razvijatelja da u vaše postavke unese novu adresu e-pošte.

Ako želite spriječiti da se ona upotrebljava, u svakom trenutku možete ukloniti svoju adresu e-pošte iz vaših postava.

Liste slanja (mailing lists) Ako se prijavite na neku od newsletter lista, vaša će adresa biti sačuvana u BioNet školi bazi podataka te neće biti izložena javnosti.

IRC

IRC kanali službeno nisu dio Zaklade BioNet škole. Vašim prisustvom na IRC kanalu vaša će IP adresa biti izložena ostalima koji su prisutni. Različiti kanali imaju različite politike o tome mogu li se njihovi dnevnici (zapisi, logs) objavljivati.

Podaci o saradnicima

Podaci o saradnicima kao što su vremena u koja su uređivali i broj izmena koje su načinili javno su dostupni u popisu „doprinosi suradnika“, a povremeno i u zbirnom obliku koje objavljuju drugi saradnici.

Brisanje sadržaja

Brisanje teksta s BioNet škole zapravo ga ne uklanja. U običnim člancima bilo ko može pogledati raniju promenu i videti što je onde pisalo. Ako se članak „obriše“, bilo koji administrator (znači svako kome se vjeruje da neće zloupotrebiti svoju sposobnost brisanja) može videti što je bilo obrisano. Jedino softverski razvijatelji mogu trajno obrisati informacije iz BioNet škole, a za ovo, osim kada je u pitanju odgovor na pravne radnje, nema garancije.