Bombinatoridae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Klasifikacija
Carstvo Animalia
Tip Chordata (hordati)
Podtip Vertebrata (kičmenjaci)
Klasa Amphibia (vodozemci)
Potklasa
Red Anura(žabe)
Podred
Familija Bombinatoridae
Rod
Vrsta


Bombinatoridae je familija žaba koja se sastoji od dva roda žabe mukači (Barboroula) i ognjene žabe (Bombina). Vrste roda Bombina su aktivne danju i imaju trbuh svetlo obojen. Kada se osete ugroženima lučno savijaju telo unazad (odbrambeni refleks) čime izlažu trbuh i upozoravaju predatora na toksičnost. (Takav odbrambeni refleks imaju i neki daždevnjaci.) Vrste roda Barboroula nisu upadljivo obojene i aktivne su noću.

Imaju spljoštena tela. Mužjaci se razlikuju od ženki po tome što imaju malo veću glavu i rezonatore za proizvodnju glasova. Kod nekih Bombina, proizvodnja zvuka je drugačija nego kod ostalih žaba, tj. proizvode zvuk tokom udisaja, umesto kod izdisaja. Polažu pigmentisana jaja u bare .

Veličina

Dužina tela se kreće od 40 do 100 mm

Stanište

Akvatične, generalno vole sporije i otvorene vode kao što su močvare, bare. Obično se nalaze u vodama i planinskim regionima gde preferiraju potoke i plitke bazene, posebno one sa kamenjem i stenama. Često se sakrivaju ispod stena ili u stenovitim pukotinama na obalama.

Rasprostranjenost

Naseljavaju veći deo Evrope istočno do Ukrajine i Ukrajinu, zapadnu Rusiju, Tursku, istočnu Rusiju i Kinu, Koreju, Vijetnam, Borneo i Filipine.

Sistematika i konzervacioni status

Porodica Bombinatoridae ima 2 roda sa 10 vrsta (AmphibiaWeb):

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • AmphibiaWeb
Vodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species
Bubamara.gif