Brachycephalidae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Klasifikacija
Carstvo Animalia
Tip Chordata (hordati)
Podtip Vertebrata (kičmenjaci)
Klasa Amphibia (vodozemci)
Potklasa
Red Anura(žabe)
Podred
Familija Brachycephalidae
Rod
Vrsta


Brachycephalidae je mala familija sićušnih žaba pronađenih u šumama jugoistočnog Brazila. Najposznatija vrsta je zlatna žaba (Brachycephalus ephippium), karakteristična zbog svoje boje. Vrsta Psyllophryne didactyla sa dužinom od samo 9,8 mm je jedan od najmanjih vodozemaca na svetu. Ova familija nema pronađenih fosilnih ostataka.

Na zadnjim udovima imaju tri, a na prednjim dva prsta koji su slabije razvijeni. Na leđnim pršljenovima obrazuje se koštana struktura u vidu štita pokrivena kožom. U telesnim ćelijama imaju 22 hromozoma (2n = 22). Zlatne žabe su dnevne kopnene životinje koje žive na listovima biljaka vlažnih šuma. Vrsta Brachycephalus ephippium je svetlo narandžaste boje i njene kožne žlezde luče otrov tetrodoksin. Vrste roda Psyllophryne, a moguće i neke druge vrste roda Brachycephalus su kriptički obojene (bojom se lepo uklapaju u stanište, okolinu pa ih je teško primetiti).

Veličina

Od 8.5 do 20 mm

Stanište

Terestrične, šumska stelja.

Rasprostranjenost

Svi članonovi ove porodice imaju ograničenu distribuciju na priobalne planine do uzvišenja od oko 750 metara od Espírito Santo na jugu do Paraná na istoku Brazila.

Sistematika i konzervacioni status

1 rod, 12 vrsta Rod Brachycephalus

 • Brachycephalus alipioi - Bez podataka
 • Brachycephalus brunneus - Bez podataka
 • Brachycephalus didactylus - Najmanje zabrinjavajuće
 • Brachycephalus ephippium - Najmanje zabrinjavajuće
 • Brachycephalus ferruginus - - Bez podataka
 • Brachycephalus hermogenesi - Najmanje zabrinjavajuće
 • Brachycephalus izecksohni - Bez podataka
 • Brachycephalus nodoterga - Bez podataka
 • Brachycephalus pernix - Bez podataka
 • Brachycephalus pitanga - Bez podataka
 • Brachycephalus pombali - Bez podataka
 • Brachycephalus vertebralis - Bez podataka
Vodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species

Literatura

 • AmphibiaWeb, dostupno na www.amphibiaweb.org
 • Barry Clarke (1993). Eyewitness Guides Amphibian. Dorling Kindersley, Copyright e 1993 Dorling Kindersley Limited, London
 • Grzimek’s Animal Life Encyclopedia, Second Edition, Volume 6, Amphibians, Michael Hutchins, Series Editor, In association with the American Zoo and Aquarium Association, Wiliam E. Duellman, Advisory Editor
 • James P. Collins, Martha L. Crump (2009). Extinction in Our Times, Global Amphibian Decline, Oxford University Press
 • Miller−Harley: Zoology, Fifth Edition Publisher: William C. Brown Date published: 01/1996 ISBN-13: 9780697243744 ISBN: 0697243745 Description: Good. 752 p
 • Vikipedija, slobodna enciklopadeija, dostupno na sr.wikipedia.org
 • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
 • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
Bubamara.gif