Bradati crvi

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Bradati crvi (lat. Pogonophora) su crvoliki beskičmenjaci koji pripadaju celomskim deuterostomijama. Telo im je izuženo, veoma tanko (končasto) i zavučeno u hitinsku ljušturu u obliku cevčica. Na glavenom režnju nose tentakule, kojih može da bude čak do 250. Na njima se nalaze sićušni produžeci ili izraštaji ćelija, nazvani pinule.

Početkom 20. veka pronađeni su prvi primerci u moru oko Indonezije, a 1955. god ih je ruski zoolog Ilja Ivanov izdvojio u zaseban filum.

Žive na dnu mora na dubini od 150 do 3000 m, a ima vrsta koje žive i na većim dubinama.

Jedinstveni su organizmi po tome što slobodno žive, a crevno varenje je zamenjeno spoljašnjim. Kod njih ne postoji crevni sistem već ulogu sakupljanja hrane, varenja i apsorpcije obavljaju tentakule. Tentakule se priljube jedna uz drugu obrazujući cevastu tvorevinu (međutentakularni prostor) čija je unutrašnjost ispunjena isprepletanim pinulama. Strujanjem vode detritus i plankton, kojima se hrane, dospevaju do pinula gde se vare i apsorbuju.

Literatura

  • Brajković, M: Zoologija invertebrata I deo, ZUNS, Beograd, 2003.
  • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
  • Mariček, magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti