Buve

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Opšte karakteristike

Ovo su bezkrilni organizmi koji su lateralno spljošteni, dužine od 1μm do 4μm sa snažnim nogama. Celo telo je prekriveno čekinjama. Pulex irritans (ljudska buva) i Xenopsylla cheopsis (tropska buva pacova) su bez kreste. Nosopsyllus fasciatus (pacovska buva) ima krestu (iza glave). Ctenocephalides felis - mačija buva i C. canis imaju dve kreste (pod glavom). Tunga penetrans napada čoveka u Americi, Africi i Indiji, a nastanjuje se izmedju prstiju na nogama.

Životni ciklus

Larve buva se legu iz jajeta posle nedelju dana inkubacije. Larve su bez nogu i segmentisane. Hrane se organskim otpadom i prolaze kroz nekoliko larvenih stupnjeva u zavisnosti od uslova sredine. Larva prelazi u stanje lutke kad nastupe nepovoljni uslovi. Životni ciklus može biti kratak nekoliko nedelja ili do nekoliko godina, zavisno od stimulusa koji okružuju lutku. Oba pola uzimaju krvne obroke.

Bolesti

Ujed buve izaziva nelagodan osećaj kod ljudi, najčešće na nezaštićenim delovima tela, npr potkolenici kod žena i po celom telu, naprimer kod dece koja su u bliskom kontaktu sa životinjama, kod njih dolazi do alergijskog odgovora tela. Određene buve kao što su pacov buve izazivaju širenje kuge i tifusa. Pulex irritans nije glavni vektor bolesti, ali može da igra manju ulogu u prenosu kuge. Tunga penetrans ne prenosi bolest na ljude, ali ženke ih koriste kao domaćine.

Lečenje i kontrola

Najvažnija je kontrola buva pomoću insekticida. Kada dođe do izbijanja epidemije kuge i tifusa onda je kontrola i uništavanje glodara neminivna.

Literatura

iz seminarskog rada: Zglavkari kao prenosioci bolesti, Stankin Dejana