CDC73 gen

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

CDC73 gen (en. cell division cycle 73) je gen koji se nalazi na hromozomu 1 u humanom genomu.

Funkcije

Ovaj gen nosi uputstva za sintezu proteina parafibromin koji se prvenstveno nalazi u jedru ćelije. Parafibromin verovatno učestvuje u regulaciji transkripcije gena što predtsavlja prvi korak u sintezi proteina. Za njega se takođe misli da učestvuje u rastu ćelije i njenoj deobi. U zavisnosti od signala unutar ćelije, ovaj protein aktivira ili inhibira ćelijsku proliferaciju (razmnožavanje). Kada se parafibromin nalazi van jedra onda je uključen u organizaciju ćelijskog skeleta (citoskeleta).

Lokacija gena

Citogenetska lokacija

  • 1q25, nalazi se na dugom kraku (q) hromozoma 1 na poziciji 25.

Molekularna lokacija

Preciznije mesto određuje se od 193.091.087 do 193.223.944 baznog para hromozomske DNK

Reading.gif
Za više podataka pogledati Mapa gena
Hromozomi čoveka

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18} {19} {20} {21} {22} {X} {Y}

Literatura