Campanula

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Campanula sp.
Klasifikacija
Carstvo Plantae
Tip Magnoliophyta
Podtip
Klasa Magnoliopsida
Potklasa
Red Asterales
Podred
Familija Campanulaceae
Rod Campanula
Vrsta spisak vrsta dat u tekstu

Campanula (zvončić, zvonce) je jedan od rodova biljaka iz porodice zvončića (lat. Campanulaceae). Naziv roda dat je prema izgledu cveta i potiče od lat. campanula što znači malo zvono, zvonce. Rod sadrži oko 300 vrsta i nekoliko podvrsta i rasprostranjen je širom Severna hemisfera, s najvećom raznolikošću u istočnom Mediteranu.

Opis

Jednogodišnje, dvogodišnje ili višegodišnje zeljaste biljke sa zvonastim cvetovima, često plave, purpurne, a ponekad ružičaste ili bele boje. Pored zvonastog oblika cvetovi mogu biti i levkasti, cevasti ili tanjirasti. Mogu biti pojedinačni ili po nekoliko složeni u cvasti (metlice, grozdovi, klasovi). Listovi su veoma variraju od vrste do vrste, a često se mogu naći listovi različitog oblika na istoj biljci tako što se širi nalaze u donjem, a uži u gornjem delu stabljike. Obod lista je ceo ili reckast, a jedna biljka može imati obe vrste. Plod je čahura sa mnogobrojnim sitnim semenima.

Visina im se kreće od patuljastih oblika, visine 5 cm, koji žive u polarnim i alpskim predelima, do šumskih i livadskih vrsta koje mogu dostići 2 m.

Upotreba

Mnoge vrste ovog roda su medonosne i lekovite biljke. Neke vrste kao npr. Campanula rapunculus su jestive pa se mogu koristiti za ishranu u prirodi kao salata ili povrće. Zbog lepih cvetova gaje se i kao ukrasne biljke.

Izabrane vrste

Campanula abietina
Campanula adsurgens
Campanula affinis
Campanula alliariifolia
Campanula alpestris
Campanula Alpina
Campanula alsinoides
Campanula americana
Campanula angustiflora
Campanula aparinoides
Campanula ardonensis
Campanula argyrotricha
Campanula arvatica
Campanula aucheri
Campanula autraniana
Campanula barbata- bradati zvončić
Campanula baumgartenii
Campanula beauverdiana
Campanula bellidifolia
Campanula betulifolia
Campanula bononiensis
Campanula caespitosa
Campanula calaminthifolia
Campanula californica
Campanula carpatica- karpatski zvončić
Campanula cashmeriana
Campanula celsii
Campanula cenisia
Campanula cervicaria
Campanula chamissonis
Campanula cochleariifolia
Campanula collina
Campanula colorata
Campanula crenulata
Campanula dichotoma
Campanula divaricata
Campanula elatines
Campanula elegans
Campanula ephesia
Campanula erinus
Campanula excisa
Campanula exigua
Campanula filicaulis
Campanula formanekiana
Campanula fragilis
Campanula gansuensis
Campanula garganica
Campanula gelida
Campanula glomerata
Campanula griffinii
Campanula hemschinica
Campanula Hercegovina
Campanula heterophylla
Campanula imeretina
Campanula incurva
Campanula isophylla- italijanski zvončić
Campanula jacobaea
Campanula kachethica
Campanula kantschavelii
Campanula kemulariae
Campanula khasiana
Campanula kolenatiana
Campanula komarovii
Campanula laciniata
Campanula lactiflora- Mlečni zvončić
Campanula lanata
Campanula lasiocarpa
Campanula latifolia- krupni zvončić
Campanula latiloba
Campanula lingulata
Campanula linifolia
Campanula longistyla
Campanula lusitanica'
Campanula lyrata
Campanula macrorhiza
Campanula macrostyla
Campanula makaschvilii
Campanula medium-
Campanula michauxioides
Campanula mirabilis
Campanula moesiaca
Campanula mollis
Campanula morettiana
Campanula oblongifolia
Campanula ochroleuca
Campanula olympica
Campanula orbelica
Campanula oreadum
Campanula orphanidea
Campanula parryi
Campanula patula- štrkasti zvončić
Campanula pelviformis
Campanula Peregrina
Campanula persicifolia
Campanula petraea
Campanula petrophila
Campanula phrygia
Campanula phyctidocalyx
Campanula piperi
Campanula portenschlagiana
Campanula poscharskyana- srpski zvončić
Campanula prenanthoides
Campanula primulifolia
Campanula pulla
Campanula punctata
Campanula pyramidalis- piramidalni zvončić
Campanula raddeana
Campanula raineri
Campanula ramosissima
Campanula rapunculoides
Campanula rapunculus- repasti zvončić
Campanula reiseri
Campanula reuteriana
Campanula rhomboidalis
Campanula rotundifolia zvončić
Campanula rupestris
Campanula sarmatica
Campanula sartorii
Campanula saxatilis
Campanula saxifraga
Campanula scabrella
Campanula scheuchzeri - Šojcerov zvončić
Campanula scouleri
Campanula sharsmithiae
Campanula shetleri
Campanula sibirica
Campanula spicata
Campanula spruneriana
Campanula stevenii
Campanula stricta
Campanula strigosa
Campanula teucrioides
Campanula takesimana- hrvatski zvončić
Campanula thessela
Campanula thyrsoides
Campanula tomentosa
Campanula tommasiniana
Campanula trachelium
Campanula trautvetteri
Campanula tridentata
Campanula uniflora
Campanula velebitica
Campanula versicolor
Campanula vidalii
Campanula violae
Campanula wilkinsiana
Campanula zoysii

Literatura

  • Jančić, R: Lekovite biljke sa ključem za određivanje, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
  • Jančić, R: Botanika farmaceutika, Službeni list SCG, Beograd, 2004.
  • Marin, P, Tatić, B: Etimološki rečnik, NNK Internacional, Beograd, 2004.
  • Grlić, Lj: Enciklopedija samoniklog jestivog bilja, August Cesarec, Zagreb, 1986.
  • Jančić, R: Sto naših najpoznatijih lekovitih biljaka, Naučna knjiga, Beograd, 1988.
  • Lakušić, D: Vodič kroz floru nacionalnog parka Kopaonik, JP Nacionalni park Kopaonik, Kopaonik, 1995.
  • Mišić Lj, Lakušić R: Livadske biljke, ZUNS Sarajevo, ZUNS Beograd , IP Svjetlost, 1990
  • Stamenković, V: Naše neškodljive lekovite biljke, Trend, Leskovac
  • Tatić, B, Blečić, V (2002): Sistematika i filogenija viših biljaka, ZUNS, Beograd
  • Kojić, M (1989): Botanika, Naučna knjiga, Baograd