Campanula patula

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Campanula patula
Klasifikacija
Carstvo Plantae
Tip Magnoliophyta
Podtip
Klasa Magnoliopsida
Potklasa
Red Asterales
Podred
Familija Campanulaceae
Rod Campanula
Vrsta Campanula patula

Campanula patula (štrkasti zvončić, otvorena zvončika) je vrsta biljke iz porodice zvončića (lat. Campanulaceae). Naziv potiče od lat. campanula što znači malo zvono, zvonce, a naziv vrste od lat. patulus - otvoren, štrčeći, rasklopljen i odnosi se na izgled cveta. Naseljava livade i ivice šuma i izrazito je heliofitna vrsta.

Morfologija

Stabljika je uspravna, granata pri vrhu, visine 30-70 cm. Može biti gola ili u donjem delu pokrivena kratkim dlakama okrenutim ka dole. Listovi su sa kratkom drškom i takođe dlakavi ili goli. Na donjem delu stabla listovi su eliptičnog ili obrnutojajastog oblika i sužavaju se u kratku dršku, a obod liske je tupo nazubljen. Imaju dužinu od 2-6 cm i širinu 0,5-11 cm. Ostali listovi su sedeći, lancelastog ili lancelasto-linearnog oblika.

Cvetovi su u najvećem broju sakupljeni na vrhovima grana u štrkaste metličaste cvasti. Čašica je gola, kraća od krunice ili jednake dužine kao krunica. Krunica ljubičaste ili beličaste boje, 2-2, 5 cm dužine. Oblika je širokog levka, od ½-1/3 zasečanog na pet jajastih i na vrhu zašiljenih režnjeva. Plod je uspravna čahura koja se otvara na vrhu porama

Upotreba

Upotrebljava se kao ukrasna , a zbog sadržaja glikozida i kao lekovita vrsta.


Literatura

  • Jančić, R: Lekovite biljke sa ključem za određivanje, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
  • Jančić, R: Botanika farmaceutika, Službeni list SCG, Beograd, 2004.
  • Marin, P, Tatić, B: Etimološki rečnik, NNK Internacional, Beograd, 2004.
  • Grlić, Lj: Enciklopedija samoniklog jestivog bilja, August Cesarec, Zagreb, 1986.
  • Jančić, R: Sto naših najpoznatijih lekovitih biljaka, Naučna knjiga, Beograd, 1988.
  • Lakušić, D: Vodič kroz floru nacionalnog parka Kopaonik, JP Nacionalni park Kopaonik, Kopaonik, 1995.
  • Mišić Lj, Lakušić R: Livadske biljke, ZUNS Sarajevo, ZUNS Beograd , IP Svjetlost, 1990
  • Stamenković, V: Naše neškodljive lekovite biljke, Trend, Leskovac
  • Tatić, B, Blečić, V (2002): Sistematika i filogenija viših biljaka, ZUNS, Beograd
  • Kojić, M (1989): Botanika, Naučna knjiga, Baograd