Caryophyllales

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Predstavnici reda Caryophyllales obuhvataju najčešće višegodišnje zeljaste biljke i polužbunove, dok je manji broj vrsta iz kategorije žbunova ili manjih drveća. Listovi su im celi. Poseduju prave sudove, a članovi sudova su sa prostom perforacijom. U sastav stoma najčešće ulaze dve ili tri ćelije pomoćnice, dok kod manjeg broja vrsta u građu stoma ulaze četiri ćelije pomoćnice ili potpuno odsustvuju. Cvetovi su obično dvopolni, a ređe jednopolni, dok krunica najčešće izostaje. Polenova zrna većine predstavnika su troćelijska. Opna polenovih zrna je trikolpatna ili promenjeno trikolpatna. Gineceum je obično cenokarpan, a ređe apokarpan. Semeni zameci su sa dva integumenta, krasinucelatni. Semena su sa povijenim periferno postavljenim embrionom, sa perispermom.

Klasifikacija

Prema poznatom ruskom botaničaru Alekseju Šipunovu, koji je 13. aprila 2009. objavio svoj klasifikacioni sistem skrivenosemenica, podela ovog reda biljaka na podredove i familije izgleda ovako:

  • Subordo: Rhabdodendrineae
  • Subordo Polygonineae
  • Subordo Caryophyllineae

Literatura

1. Kojić M., Pekić S., Dajić Z.: Botanika, Izdavačka kuća Draganić, Beograd, 2004.

2. Domac R.: Osnovi sistematske botanike, PMF, Zagreb, 1964.

3. Jakovljević S.: Opšta botanika, Naučna knjiga, Beograd, 1960.

4. Suvorov V. V.: Botanika, Kolos, Moskva, 1961.

5. Dajić Z., Ljubojević L. i drugi: Praktikum iz morfologije i sistematike biljaka, Izdavačka kuća Draganić, Beograd, 2004.

6. Tatić B., Blečić V.: Sistematika i filogenija viših biljaka, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Galerija fotografija

Autor teksta:
Stefanpotpis3.jpg
prezentacija