Coelolepida

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Thelodus
Klasifikacija
Carstvo Animalia
Tip Chordata
Podtip Vertebrata
Klasa Agnatha
Potklasa Ostracodermi
Red Coelolepida
Podred
Familija
Rod
Vrsta


Coelolepida su izumrli kičmenjaci bez vilica. Živeli su u slatkim vodama u siluru i devonu. Telo im je bilo pokriveno oklopom koji je bio izgrađen od koštanih ploča. Prema dorzoventralno (leđnotrbušno) spljoštenom telu veoma liče na današnje raže.

Predstavnik ovog reda ostrakodermi je rod telodus (Thelodus).

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
  • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, treće izdanje, Zzavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
  • Kalezić, M.,Tomović, Lj:Hordata -skripta,četvrto izdanje,Biološki fakultet, Beograd, 2005.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti