Conraua goliath

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Conraua goliath (žaba golijat) je najveća danas postojeća žaba koja može da dostigne dužinu od 30 cm i težinu preko 3 kg. Pripada porodici Ranidae.

Opis

U uzorku od 15 jedinki izmerena težina se kretala od 600 do 3200 g, a dužina od 17 do 32 cm. Koža na leđima i gornjoj strani udova je zrnasta. Leđna strana je zelenkasto braon, a trbuh i donji deo udova su žuto-narandžaste boje. Telo im je bilateralno simetrično, spljošteno, široko, a glava trouglasta. Zadnje nogu su dugačke i imaju razapete kožne nabore između prstiju, a prednje su kraće. Oči su krupne i mogu biti skoro 2, 5 cm u prečniku.

Rasprostranjenost

Rasprostranjenost ove vrste ograničena je na Ekvatorijalnu Gvineju i Kamerun u zapadnoj Africi.

Stanište

Nalaze se u brzim rekama, potocima i prašumama (vlažnim i sa relativno visokim temperaturama). Voda u kojoj žive je obično čista, blago kisela, temperture oko 25 stepeni C i bogata kiseonikom.

Razviće

Po izleganju iz jaja punoglavci nisu mnogo veći nego kod drugih žaba. U toku narednih 75 - 90 dana, koliko traje njihovo razviće, intenzivno rastu i dostižu oko 5 cm. Kao i kod drugih žaba, larve punoglavci prolaze kroz proces metamorfoze da bi postali odrasle jedinke.

Razmnožavanje

Malo se zna o parenju ovih žaba. Na osnovu malobrojnih istraživanja zna se da se mužjaci radi privlačenja ženki pre parenja specifično oglašavaju. Oni ne poseduju vokalne kese te glas proizvode držeći usta dugo otvorena. Taj zvuk privlači ženke. Posle parenja ženke nose nekoliko stotina jaja koja su oko 3, 5 mm u prečniku. Jaja se drže zalepljena za vegetaciju reka i potoka i iz njih se izlegu punoglavci. Nema podataka o vremenu i broju parenja tokom godine kao ni o dobu postizanja polne zrelosti. Roditelji ne vode brigu o jajima i potomstvu.

Dužina života

Nema pravih podataka o dužini života ove vrste. Jedino što se pretpostavlja je da jedinke duže žive u prirodi nego u zarobljeništvu.

Ponašanje i ishrana

Najaktivnije su noću kada kreću u potragu za hranom duž reke. Mlade žabe većinu vremena provode pod vodom, dok starije povremeno iskaču na stene.

Odrasle jedinke su mesožderi, hrane se insektima, rakovima, ribama, mekušcima, manjim sisarima i vodozemcima. Punoglavci su biljojedi i hrane se samo jednom vrstom, vodenom biljkom Dicraea warmingii koja je pronađena samo u potocima i pored vodopada.

Vodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.