Crteži: Oblici života

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Kristalni tip karotenoplasta
Tubularni tip karotenoplasta
Globularni tip karotenoplasta
Lamelarni tip karotenoplasta
Hloroplast C4 biljaka
Etioplast
Proplastid

Iako je tokom XX veka fotografija i video snimak dobrim delom zamenio crtež, ovde će biti prikazana galerija kolor crteža koji pokušavaju da pored realne vizije objekata koji čine pojam živog prikažu i onu drugu, subjektivnu stranu. Iako nauka uvek teži postizanju objektivnog saznanja o materiji koju proučava, ponekad se odricanjem subjektivnosti odbacuje onaj prirodnjački duh koji je terao mnoge istraživače da se upite u jedan izazov zvan nauka.

Autor teksta:
Stefanpotpis3.jpg
prezentacija