Crvena knjiga flore Srbije

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Crvene knjige su specijalizovane publikacije sa naučnim podacima o ugroženim biljnim vrstama radi njihove zaštite i zaštite njihovih staništa. Crvena, alarmantna, boja u njihovom nazivu ukazuje koliko su podaci ozbiljni i upozorava na mogućnost nestajanja i ugrožavanja vrsta.

U Evropi postoji šest glavnih bioregiona od čega je pet zastupljeno u Srbiji, što dovoljno govori o bogatstvu biodiverziteta u Srbiji i Crnoj Gori. U cilju zaštite tog bogatstva 1999. god. je urađena naučna publikacija Crvena knjiga flore i faune Srbije (I tom - koji sadrži preliminarnu listu najugroženijih biljaka) prema kriterijumima Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN). Pojedine vrste biljaka su istovremeno stavljene i na svetsku i evropsku Crvenu listu čime je ukazano na njihov značaj.

Zadaci i ciljevi

Crvene knjige predstavljaju osnovu za preduzimanje mera i pravljenja programa zaštite ugroženih biljaka i njihovih staništa. neki od najbitnijih ciljeva i zadataka su:

 • popisivanje ugroženih vrsta u određenom regionu ili državi
 • utvrđivanje stepena ugroženosti vrste za šta se koriste međunarodni kriterijumi
 • otkrivanje činioca i uzroka koji dovode do ugroženosti vrsta, staništa
 • razvijanje ekološkog obrazovanja i razmišljanja kod velikog broja ljudi
 • omogućavanje praćenja stanja populacija vrsta (monitoring) itd.

Zaštićene biljne vrste

U ovom tekstu biće predstavljene samo neke od dragocenih biljaka naše flore, koje su i Uredbom iz 1993. god. stavljene pod zaštitu, čime se ostavlja mogućnost predsavljanja i ostalih biljnih vrsta iz ove Knjige.

Spisak zaštićenih biljaka se ovde ne završava već su date samo one biljke koje su karakteristične za određena područja.

 • posetite CITES na kome je kompletna lista ugroženih vrsta

Literatura

 • Đukanović, Mara: Ekološki izazov, Beograd, 1991.
 • Janković, M: Biodiverzitet, Beograd, 1995.
 • Janković, M.,Đorđević, V: Primenjena ekologija, Naučna knjiga, Beograd, 1981.
 • Janković, M: Fitoekologija, Beograd, 1986.
 • Stanković, S: Ekologija životinja, Beograd, 1979.
 • Stevanović, V, Jovanović S, Lakušić, D,Tomović, Gordana, Niketić, M (2006): Ugrožene biljke Srbije (priručnik o zaštiti retkih i ugroženih biljaka), Biološki fakultet IP NNK Internacional, Beograd
 • Tatić, B, Kostić, G: Naša prirodna dobra i potreba njihove zaštite, CEA i ZUNS, Beograd, 1996.
Snežana Trifunović, dipl. biolog