Culicoides

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Taksonomija

Opšte karakteristike

Dugi su 1μm-2μm sa malom glavom, imaju duge antene i segmentisane palpe. Grudni koš je često sa crnim tačkama i sadrži prepoznatljiv skup malih depresija koji se nazivaju "Humerus jama" samo na zadnjem delu glave na gornjoj površini grudnog koša. Poseduju duge noge i krila koja obavijaju toraks kada su u mirovanju. Samo ženka sisa krv i to u ranim jutarnjim i kasnim večernjim časovima tokom oblačnog vremena.

Životni ciklus

Ženka polaže 30-250 tamnih i cilindričnih jaja na površini vlažne zemlje ili organskog otpada. Larva se razvija ubrzo nakon toga u zavisnosti od usliva sredine. Postoje 4 larvena stupnja a zrela larva liči na larve nematoda. Imaju malu tamnu glavu, 12 segmenata i terminalnih papila. Larve se hrane detritusom i mogu razvijati duži vremenski period, zavisno od vrste i uslova sredine. Stadijum lutke traje 3-10 dana.

Bolesti

Vrste roda Culicoides poseduju sposobnost da prenose razne filarijske parazite na ljude. Mansonella streptocerca je veličine 3cm i živi na koži. Microfilarije su male i tanke (200μm dužine), jedra su im izdužena sa repom na kraju . Glavni simptomi infekcije su pruritis, bubuljičaste erupcije i promene pigmenta. Mansonella ozzardi se nalazi u Južnoj i Centralnoj Americi i odrasle larve žive u peritonealnoj šupljini. Microfilarije su male, tanke (150-200 od 4,5 mikrona). Mikrofilarije se nalaze u koži i krvi i nisu periodične. Većina inficiranih osoba je asimptomatska, ali mogu biti povezani sa glavoboljom, groznicom, pruritisom, hepatomegalijom, plućnim simptomima, adenopatijom.

Lečenje i kontrola

Ne postoji dokazana terapija

Literatura

iz seminarskog rada: Zglavkari kao prenosioci bolesti, Stankin Dejana