Daphnis nerii

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Daphnis nerii - adult


Definicija.jpg
Ukratko

Daphnis nerii (Sphinx nerii) je vrsta leptira koji pripada familiji Sphingidae (veštice).

Životni ciklus

Kao i većina leptira imaju holometabolno razviće, odnosno, prolaze kroz putpunu metamorfozu koja obuhvata četiri razvojna stupnja:

  • jaja iz kojih se izlegu larve;
  • larvu - gusenicu, koja, posle određenog broja presvlačenja, ispreda kokon koji obuhvata telo lutke
  • lutku (pupa), na njoj obično postoji jedno mekano mesto kroz koje se izleže odrasla jedinka;
  • odrasli stupanj (adult ili imago).

Opis

Jaja

Jaja na listu lijandera


Jaja su skoro sasvim loptastog oblika, sitna (1,50 x 1,25 mm ), svetlo zelene boje. Odrasle ženke ih polažu pojedinačno na gornju i donju površinu mladih listova izolovanih, po mogućnosti zaklonjenih. Ženke često lete oko biljke nekoliko puta pre nego što se približe i izlegu jaja. Većini larvi treba i do dvanaest dana da se izlegu. Kada je visoka temepratura tokom leta mogu da se izlegu i za samo pet dana.

Gusenice

Larva


Larve su izduženog crvolikog tela i nazivaju se gusenice. Potpuno su različite od odraslog stupnja kako morfološki tako i u pogledu kompletnog načina života. Time je izbegnuta kompeticija između larvi i odraslih jedinki, pogotovo kada se radi o hrani. Sasvim mlade gusenice hrane se ljuskama jaja iz kojih su se izlegle. Jarko su žute boje sa rogolikim, tankim, crnkastim izraštajem na vrhu abdomena (trbuha). Jarko žuta boja se ishranom (prvo mlado lišće na vrhovima, a kasnije starije lišće u podnožju biljke) menja u jarko zelenu. Sa svake strane trećeg segmenta su tačke sa belom sredinom i crno-plavom ivicom, koje liče na oči životinja. Iza trećeg segmenta je bela uzdužna linija. Gusenice se učaure na tlu u blizini oleandra, u kokonu koji se sastoji od fragmenata lišća.

Lutka

Izleganje adulta iz lutke

Lutka je izdužena, svetlosmeđe boje sa tamnosmeđom tačkom na svakom segmentu.

Adulti

Dužina prednjih krila je 45–52 mm. Raspon krila 100-125 mm. Prednja krila su sa belkastim i ružičastim talasastim prugama i velikim tamno ljubičastim uzdužnim mrljama na unutrašnjem uglu. Zadnja krila su crnobiela od baze do sredine, a zelenkasto-smeđa od sredine do ivice. Obe boje su razdvojene belom prugom. Donja strana krila je zelenkasta. Grudi (torax) su zelenkastosive, a trbuh je na vrhu maslinastozelene boje, prva tri segmenta obrubljena su belim dlačicama, a sledeći imaju obrise maslinasto obojene pruge sa svake strane.

Biologija

Ova vrsta se smatra najlepšim leptirima zbog njihovih jedinstvenih šara. Te boje su u stvari kriptičke boje ili boje za kamuflažu, prilagođene prirodnoj okolini sa kojom se jedinke stapaju. Svrhu takve obojenosti je zaštita, izbegavanje predatora. Tokom dana odrasli leptiri miruju sakriveni između lišća. Aktivni su samo u sumrak i zoru (noćni leptiri). Hrane se biljnim nektarom.

Kada su mlade, gusenice se hrane lišćem i potpuno su izložene pogledu na vrhovima biljke među lišćem i cvetovima. Starije gusenice se sakrivaju uz grane, ili čak, kada se ne hrane tokom dana, na tlu pod kamenjem ili lišćem. One koje ostaju na biljci kojom se hrane priljubljene su uz donju površinu lista ili lisne drške, pri čemu su prva četiri segmenta tela blago savijena. Kada se uznemiri, oseti ugroženom, prva reakcija gusenica je da se ispruži tako da liči na list lijandera (oleandera). Sledeća reakcija jeste da se prednji segmenti iskrive, otkrivajući začuđujuće mrlje koje liče na oko. U tom trenutku gusenica može da povrati sadržaj iz creva.

Gusenice se uglavnom hrane listovima i cvetovima lijandera (Nerium oleander) koji sadrže otrovne glikozide. Za većinu životinja je taj otrov smrtonosan jer izaziva prestanak rada srca.

Migracije

Odrasle jedinke se u Evropi u toplom periodu od maja do septembra pare i proizvode nekoliko generacija. Nastupanjem hladnijeg vremena poslednja generacija odraslih jedinki leti (migrira) u toplije predele Afrike i Azije. Tamo se razmnožavanje nastavlja da bi se nastupanjem proleća ponovo vratili u Evropu.


Internet.jpg
Pretražite internet

http://linnean-online.org/15678/

http://sphingidae.myspecies.info/

Literatura.jpg
Literatura

http://www.lepiforum.de/lepiwiki.pl?Daphnis_Nerii

https://www.nparks.gov.sg/mygreenspace/issue-21-vol-2-2014/conservation/the-moths-that-make-eyes-at-you https://www.insectidentification.org/insect-description.asp?identification=Oleander-Hawk-Moth https://en.wikipedia.org/wiki/Daphnis_nerii

https://www.britannica.com/topic/Daphnis-Greek-mythology

http://tpittaway.tripod.com/sphinx/d_ner.htm

https://bo.wikienx.ru/vijesti-i-dru%C5%A1tvo/priroda/83171-daphnis-nerii-zanimljivosti-posebno-vrsta.html

https://htgetrid.com/hr/babochka-brazhnik-opisanie-sreda-obitaniya-vidy/

https://hr.puntomarinero.com/red-book-of-russia-oleander/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9

Snežana Trifunović, dipl. biolog