Celomata

Izvor: Bionet Škola
(preusmereno sa Deuterostomije)
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Protostomije i deuterostomije - osobine

Celomati su sve životinje koje imaju celom. U ovu grupu spadaju (navedeni su glavni tipovi životinja):

Pored ovih navedenih celomatama pripadaju i njima srodne manje grupe životinja.

Među celomskim životinjama razlikuju se dve linije (grupe) :

 • protostomije i
 • deuterostomije.

Celomske protostomije (protostome) (grč. protos = prvi; stoma = usta) obuhvataju sledeće tipove životinja :

 • mekušce (Mollusca),
 • prstenaste crve (Annelida) i
 • zglavkare (Arthropoda), kao i čitav niz manjih tipova životinja (manje celomske protostomije).

Celomske deuterostomije (deuterostome)(grč. deutesros = drugi po redu) obuhvataju sledeće tipove :

Razlike između ove dve grupe celomata date su u narednoj tabeli :

osobine protostomije deuterostomije
od blastopora nastaje usni otvor analni otvor
način obrazovanja celoma šizocelno enterocelno
razviće determinisano nedeterminisano

Literatura

 • Biblioteka Planeta Zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet,ZUNS i Srpsko biološko društvo, Beograd, 1987.
 • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
 • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
 • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos *Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
 • Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000.
Snežana Trifunović, dipl. biolog