Dicamptodontidae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Dicamptodontidae je mala familija repatih vodozemaca koja sadrži samo jedan rod Dicamptodon (Good, 1989) sa četiri opisane vrste. Poznati su još i pod nazivom pacifički divovski daždevnjaci jer su pronađeni na zapadnoj obali Pacifika u Severnoj Americi. Predstavnici ove familije su veoma slični sa vrstama familije Ambystomatidae, samo što su veći (dostižu dužinu od 30 cm).

Oplođenje je unutrašnje posle čega ženke snose jaja i vode brigu o njima. Pedomorfoza je fakultativna tako da neke jedinke metamorfoziraju u potpunosti, dok druge ostaju larve celog života. Tako jedna vrsta, Dicamptodon copei, ne metamorfozira, zadržava škrge i vodeno staniše tokom čitavog života .Larve imaju kratke spoljašnje škrge i 4 para škržnih proreza. Odrasle forme su terestične i dišu na pluća. Robusne su građe tela i udova i široke glave. Dorzalna površina tela išarana je smeđom i crnom bojom. Diploidan broj hromozoma je 28.

Nastanjuju četinarske šume, tako što larve žive ispod stena u izvorima i potocima, a odrasle jedinke ispod kamenja i kore na šumskom tlu. Adulti su aktivni noću i to posebno posle jakih kiša.

Veličina

Od 170 do 350 mm

Stanište

Nastanjuju šumovite predele koji imaju stalne čiste potoke. Tipično to su četinarske šume sa relativno vlažnom podlogom. Larve najčešće nastanjuju potoke, ali veće larve se mogu naći i u rekama ili malim jezerima. Larve žive ispod stena u izvorima i potocima, a odrasle jedinke ispod kamenja i kore na šumskom tlu.

Rasprostranjenost

Severozapadna severna Amerika. Familija je usko distribuirana i ograničena na pacifički region severozapadne severne Amerike. Izolovana grupa populacija Dicamptodon ensatus nastanjuje centralni i južni deo poluostrva San Francisko u Kaliforniji. Vrste su manje ili više distribuirane u primorskim regionima od severa San Franciska do juga Olimpijskog poluostva u Vašingtonu, i od juga Kaskadskih planina u Oregonu do primorskih planina jugozapadne Britanske Kolumbije (ale ne u Vankuveru i okolinim ostrvima). Jedna vrsta Dicamptodon aterrimus je diskontinuirano distribuirana i javlja se u planinama severnog Ajdaha i u severozapadnoj Montani

Klasifikacija

Jedini danasnji rod Dicamptodon ove familije je koji obuhvata sledeće vrste:

Pored jednog recentnog roda ova familija obuhvata i sledeće izumrle rodove:

Ranije su ove fosilne vrste pripadale familiji Ambystomatidae, da bi kasnije bili premešteni zajedno sa rodom Rhyacotriton u familiju Dicamptodontidae. Molekularne filogenetske studije (Larson, 1991; Larson i Dimmick, 1993) pokazale su da su rodovi Dicamptodon i Ambystoma medusobno srodni, a da im je Rhyacotriton samo daleki rođak pa da se prema tome ne bi trebalo da nalaze u sitoj grupi. Tako se Rhyacotriton sada nalazi u zasebnoj familiji Rhyacotritonidae (Good i Wake, 1992).

Vodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species

Konzervacioni status

Rod Dicamptodon:

  • Dicamptodon aterrimus - Najmanje zabrinjavajuće
  • Dicamptodon copei - Najmanje zabrinjavajuće
  • Dicamptodon ensatus – Niskorizične
  • Dicamptodon tenebrosus - Najmanje zabrinjavajuće

Literatura

  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • izvor slike
Snežana Trifunović, dipl. biolog
Bubamara.gif