Difuzan nervni sistem

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Šema difuznog nervnog sistema hidre

Difuzan ili mrežast nervni sistem je najprostiji tip nervnog sistema životinja koji se sastoji od mreže nervnih ćelija raspoređenih po čitavom telu uglavnom ispod epidermisa, bez obrazovanja mozga. Mogu se formirati ganglije ili određene grupe nervnih ćelija. Prvi put se javlja kod žarnjaka koji su uglavnom slabo pokretni organizmi (izuzetak su meduze i larve).

Uloge

Ovakav nervni sistem obezbeđuje rekaciju čitavog tela na određeni stimulus. Iako u najprostijem obliku ovaj sistem omogućava žarnjacima različite reakcije:

  • hvatanje plena,
  • odbranu,
  • povlačenje pred stimulusima koji predstavljaju opasnost,
  • ishranu,
  • kod pokretnih formi i plivanje.

Usložnjavanje sistema za prenošenje nadražaja

Tokom evolucije nervni sistem žarnjaka se usložnjavao pa se tako kod njih mogu razlikovati tri nivoa složenosti nervnog sistema:

  • jednoneuronski sistem sastoji se od pojedinačnih senzitivnih neurona sa dvostrukom funkcijom primanja i provođenja nadražaja do efektora (mišićnih nastavaka epitelomišićnih ćelija; ovakav sistem naziva se i receptorno-efektorni;
  • dvoneuronski sistem je kada senzitivni neuron predaje nadražaj motornom neuronu koji ga zatim prenosi do većeg broja efektora (time se dobija se složeniji odgovor efektora na prispeli nadražaj);
  • troneuronski sistem kod koga se obrazuje i treći neuron, umetnuti ili asocijativni (interneuron), koji se nalazi između senzitivnog i motornog neurona; takav nervni sistem označava se kao mrežast (difuzan).

Nervna mreža

Kod mnogih žarnjaka postoje dve međusobno povezane nervne mreže:

Nervna mreža kod sesilnih žarnjaka

Pre pronalaska elektronskog mikroskopa smatralo se da se nervna mreža žarnjaka sastoji od neurona (bipolarnih i tripolarnih) između kojih se ne obrazuju sinapse već su fuzionisani tako da grade sincicijum. Ovakvu nervnu mrežu zaista imaju sesilni oblici, kakva je npr. hidra, ali to nije jedina nervna mreža koju poseduju već postoji i ona koja nije kontinualna. Takva nervna mreža sastoji se od neurona koji su međusobno u kontaktu preko specijalnog vida sinapsi koje nisu polarizovane, tzv. bisimetričnih sinapsi kod kojih se informacije prenose hemijskim putem u oba pravca kroz sinaptičku pukotinu.

Nervna mreža pokretnih žarnjaka

Pokretni žarnjaci poseduju dve nervne mreže koje se međusobno razlikuju morfološki i funkcionalno:

  • jedna mreža liči na prostu mrežu hidre, sastoji se od bisimetričnih sinapsi; kroz nju se impulsi provode sporo i rasuto (difuzno)
  • druga mreža je polarizovana (sinaptičke vezikule, u kojima su hemijski medijatori, se obrazuju samo sa jedne strane sinapse), provodi impulse usmereno i brže od prethodne mreže.

Literatura