Dikotile i monokotile

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Zečji trn - dikotile
Centaurea - dikotile
Kantarion - dikotile
Perunika - monokotile
Lale - monokotile
Visibaba - monokotile

Razdelu skrivenosemenica (Magnoliophyta) pripadaju klase:

Sve one rasporedjene su u preko 300 familija.

Razlike i sličnosti

Dikotile i monokotile se razlikuju po sledecim osobinama:

1. Dikotile imaju dva kotiledona po cemu su i dobile ime, a monokotile jedan.

2. Kod dikotila glavni koren i bocni korenovi koji se razvijaju iz njega grade korenov sistem , a kod monokotila korenak rano prestaje sa razvicem, a korenov sistem se obrazuje formiranjem korenova, koji nastaju od stabaoceta klice(adventivnih).

3. Kod vecine dikotila postoji osovinski korenov sistem, a samo neke imaju žiličast, dok sve monokotile imaju žiličast korenov sistem.

4. Kod dikotila, primarna građa stabla vremenom biva zamenjena sekundarnom građom, a kod monokotila ostaje tokom celog zivota.

5. Prokambijum se kod dikotila formira u vidu trake ili prstena. Kada je u vidu prstena i ksilem, odnosno floem formiraju se tako , a kada je u vidu trake tada nastaju kolateralni sprovodni snopici. Kod monokotila, ceo prokambijum diferencira se u elemente sprovodnog tkiva.

6. Kod dikotila deo kambijuma zadrzava meristemsku aktivnost i imamo sekundarno debljanje, a kod monokotila nemamo sekundarno debljanje.

7. Sprovodni snopici su kod dikotila otvoreni,sto znaci da mogu da se uvecavaju i menjaju i nalaze se po obodu, koncentricno postavljani u stablu, a kod monokotila su zatvoreni i rasejani.

8. Sledeca razlika je u nervaturi lista.Dikotile mogu imati perastu ili prstastu nervaturu, a monokotile imaju paralelnu.

9. Raspored stoma na listu: na listovima dikotila, koji su obicno siroki, stome su razbacane po citavoj povrsini, a na liskama uzanih listova mnogih monokotila, rasporedjene su u pruge.

10. Cvetovi dikotila su petoclani, redje cetvoroclani , samo kod nekih primitivnih grupa ponekad troclani, a kod monokotila, vecinom troclani, nekad dvoclani i redje cetvoroclani.

11. Nektarije su kod dikotila retko septalno poredjane, a kod monokotila su prvenstveno poredjane po septama , na zidovima plodnika.

12. Dikotile su zeljaste i drvenaste biljke, a monokotile samo zeljaste.

Dikotilama pripadaju familije

Reading.gif
Za više podataka pogledati Klasifikacija dikotila

Monokotilama pripadaju familije:

Reading.gif
Za više podataka pogledati Klasifikacija monokotila

Literatura

  • Kojić, M (1989): Botanika, Naučna knjiga, Beograd
  • Tatić, B, Blečić, V (2002): Sistematika i filogenija viših biljaka, ZUNS, Beograd
Autor teksta: Stojanović Jelena, učenica II1 Medicinske škole u Požarevcu