Diomedea epomophora

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Diomedea epomophora (kraljevski albatros) je vrsta albatrosa koja živi na okeanima južne hemisfere. Smatra se najvećom morskom pticom i među najvećim pticama koje imaju sposobnost da lete. Najlakše ga je prepoznati po dugačkim, vitkim krilima koje mogu imati raspon i preko 10 m.

Postoje dve podvrste:

Ove podvrste se međusobno jako malo razlikuju. Severni kraljevski albatros se gnezdi na ostrvu Kembel i Oklandskim ostrvima, a južni na ostrvima istočno od Novog Zelanda.

Literatura

  • Brem, A, E. (1982): Život životinja, Prosvjeta, Zagreb
  • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Diomedea_epomophora.html