Discoglossus

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Rod Discoglossus pripada porodici žaba Discoglossidae. Ove žabe su zadržale mnoge primitivne karakteristike. Većinom su vezane za vodenu sredinu. Podsećaju na žabe iz roda Rana zbog glatke teksture kože. Jezik im je diskoidalnog oblika po čemu su dobili ime. Parenje se odvija u vodi. Noću izlaze iz zaklona, koje su izgradile kopanjem. Ženke nekih vrsta proizvode zvuk kao odgovor na zov mužjaka.

Veličina

Dužine su od 40 do 75 mm.

Stanište

Mokra i vlažna staništa uključujući i kamenite obale brzih potoka.

Rasprostranjenost

Južna Evropa, Izrael, a možda i Sirija

Sistematika i konzervacioni status

Rodu Discoglossus pripadaju sledeće vrste:

Literatura

  • AmphibiaWeb, dostupno na www.amphibiaweb.org
  • Barry Clarke (1993). Eyewitness Guides Amphibian. Dorling Kindersley, Copyright e 1993 Dorling Kindersley Limited, London
  • Grzimek’s Animal Life Encyclopedia, Second Edition, Volume 6, Amphibians, Michael Hutchins, Series Editor, In association with the American Zoo and Aquarium Association, Wiliam E. Duellman, Advisory Editor
  • James P. Collins, Martha L. Crump (2009). Extinction in Our Times, Global Amphibian Decline, Oxford University Press
  • Miller−Harley: Zoology, Fifth Edition Publisher: William C. Brown Date published: 01/1996 ISBN-13: 9780697243744 ISBN: 0697243745 Description: Good. 752 p
  • Vikipedija, slobodna enciklopadeija, dostupno na sr.wikipedia.org


iz seminarskog rada: Diverzitet reda Anura (Linnaeus, 1758) i reda Caudata (Scopoli, 1777) u svetu, Jelene Ačanski)


Bubamara.gif