Discoglossus galganoi

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Klasifikacija
Carstvo Animalia
Tip Chordata (hordati)
Podtip Vertebrata (kičmenjaci)
Klasa Amphibia (vodozemci)
Potklasa
Red Anura (žabe)
Podred
Familija Discoglossidae
Rod Discoglossus
Vrsta Discoglossus galganoi


Discoglossus galganoi je žaba iz familije Discoglossidae, endemit iberijskog poluostrva. U okviru ove vrste postoje tri varijante obojenosti leđne strane tela i nogu, dok je trbušna strana uvek svetla:

  • jednobojne forme
  • forme sa krupnim tamnim poljima čije su ivice svetle
  • sa uzdužnim svetlim i tamnim prugama.

Imaju jako telo sa glavom koja je šira nego duža. D. galganoi je sličnog izgleda kao vrsta Discoglossus jeanneae, ali se mogu razlikovati po biohemijskim i morfometričkim karakteristikama (Busack 1986).

Životni ciklus, ponašanje i aktivnost

Reproduktivni period traje od oktobra do kasnog leta. Tokom tog perioda ženka može da proizvede do 6 legala, svaki sa po 300 do 1500 jaja. Jaja se polažu pojedinačno ili u nizovima na dnu ili zakačena za vodene biljke. U zavisnosti od temperature vode embrionalno razviće traje od 2 do 6 dana, posle čega se izlegu larve (punoglavci) dužine 3 mm, koji kasnije porastu do dužine od 25 do 35 mm. Razviće larve (metamorfoza) traje od 22 do 60 dana, kada se formira mlada žaba dužine od oko 10 mm. Mužjaci dostižu polnu zrelost u uzrastu od 3 do 5 godina, a ženke oko četvrte godine starosti. Dužina života se procenjuje na oko 9 godina.

Aktivne su na temperaturi vode iznad 9°C, a optimalna temperatura je između 21 i 30°C. Vlažnost vazduha je takođe ograničavajući faktor za njihovu aktivnost, pa tako ako relativna vlažnost vazduha padne ispod 45% postaju neaktivne.

Rasprostranjenost i stanište

Živi u vodi ili u njenoj neposrednoj blizini i to ustajaloj, močvarnoj ili planinskim potocima pa čak i u slanoj vodi. Naseljava Portugaliju i zapadni deo Španije. Mapa rasprostranjenosti ove vrste na AmphibiaWeb

Vodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
Snežana Trifunović, dipl. biolog