Drhtulje

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Torpedo marmorata

Drhtulje (lat. Torpedinidae) je porodica raža, riba sa hrskavičavim skeletom (rušljoribe). Telo ovih riba dobija okruglast oblik zahvaljujući grudnim perajima koja obuhvataju i glavu. Koža im je gola i ne sadrži bodlje. Leđna i repno peraje su dobro razvijeni. Rep je mesnat i vretenastog oblika. Zubi su mali i šiljati. Poseduju električne organe koji se nalazi sa obe strane glave i proizvodi jake udare pa se zbog toga nazivaju i električne raže. Električni udari, koji mogu biti do 50 V dovoljni su da ošamute i plen veći nego što je sama drhtulja.

Strujni udar koji proizvodi raža drhtulja za čoveka je neprijatan, ali su ga u starom Rimu lekari koristili za lečenje glavobolje, reume i drugog. Bolesnici su prislanjali ove ribe na slepoočnice ili su po njima hodali, primajući pritom električne udare. Nije poznato koliko je ovakvo lečenje bilo uspešno, ali je sigurno da nije bilo ni malo prijatno.

Vrste drhtulja

Drhtulje najviše žive u toplim morima i od desetak rodova najtipičniji je rod torpedo (raža) (Torpedo) koji živi u evropskim morima i čije su vrste:

Slike vrsta drhtulja

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
  • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, treće izdanje, Zzavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
  • Kalezić, M.,Tomović, Lj:Hordata -skripta,četvrto izdanje,Biološki fakultet, Beograd, 2005.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995
Snežana Trifunović, dipl. biolog