Duplikacija

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Duplikacije kao rezultat nepravilnog krosing-overa
Duplikacija kao rezultat insercije

Duplikacije su vrsta strukturnih aberacija hromozoma pri kojima dolazi do pojave viška genetičkog materijala u kariotipu. Zbog toga se ubrajaju u nebalansirane (neuravnotežene) strukturne aberacije. Manje su štetne po fenotip nosioca od delecija. Nosioci su parcijalni trizomici za određene delove hromozoma.

Kod ljudi se najčešće javlaju:

Duplikacije su odigrale veliku ulogu tokom evolucije u nastajanju genskih familija i tandemski ponovljenih gena.

Uzroci nastanka

Nastaju posle spontanih ili izazvanih prekida na hromozomu kao:

 • proizvod nepravilnog krosing-overa koji pored duplikacije u jednom dovodi do delecije u drugom homologom hromozomu
 • rezultat insercije dela:
  • jedne sestrinske hromatide u drugu ili
  • jednog lanca DNK u drugi ili
  • jednog homologog hromozoma u drugi
 • posledica inverzija ili translokacija kod roditelja.

Tipovi

Duplikacije mogu biti:

 • tandemske (ABCBCD), su na istom hromozomu jedna pored druge (tandem raspored)
 • reverzno tandemske (ABCCBD),
 • terminalne (ABABCD).

indromi

Galerija

Literatura

 • Brajušković, G (2006/2007): Molekularna genetika - skripte i prezentacije za studente molekularne biologije, Beograd
 • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
 • Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
 • Tatić, S, Kostić, G, Tatić, B: Humani genom, ZUNS, Beograd, 2002.
 • Matić, Gordana: Osnovi molekularne biologije, Zavet, Beograd, 1997.
 • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
 • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
 • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
 • Lazarević, M: Ogledi iz medicinske genetike, beograd, 1986.
 • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.