Elapidae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Klasifikacija
Carstvo Animalia
Tip Chordata
Podtip Vertebrata
Klasa Reptilia
Potklasa Lepidosauria
Red Squamata
podred Ophidia
porodica Elapidae

Elapidae su porodica otrovnih zmija kojoj pripadaju neke od najopasnijih otrovnica kobre, mambe, krajtovi i koralne zmije.

Opis

Sve vrste ove porodice imaju dugačak otrovni zub sa uzdužnim žlebom na prednjem delu gornje vilice koja je jako skraćena (po tome pripadaju grupi Proteroglypha). Imaju dugačko, tanko telo pokriveno glatkim krljuštima. Glava je pokrivena širokim rožnim pločicama, a oči imaju okrugle zenice.

Uglavnom su male ili srednje veličine, mada ima i onih čija dužina prelazi 4 m. Tako je kraljevska kobra najveća otrovna zmija na svetu jer može da pređe dužinu od 4 m (postoje podaci da su neki primerci dostigli dužinu od 5, 5 m).

Većinom se razmnožavaju nošenjem jaja (oviparnost, mada ima i nekih ovoviviparnih vrsta (npr. Hemachatus haemachatus). Takođe, većina vrsta su dnevne mada ima izuzetaka koji pripadaju noćnim životinjama.

Otrov

Sve zmije iz ove porodice su otrovne i potencijalno smrtonosne po čoveka. Njihov otrov uglavnom pripada neurotoksinima, iako mnnoge vrste sadrže i neke druge toksine kao što su kardiotoksini i citotoksini. Koriste ga da bi plen učinile nepokretnim, a i da se odbrane od neprijatelja. Većinom su velike zmije pa je i količina otrova koji ubrzgavaju prilikom ujeda velika te se smatraju najotrovnijm zmijama. Primeri za to su azijska kraljevska kobra, afrička crna mamba, krajt ili australijski primorski tajpan.

Stanište

Naseljavaju veoma raznovrsna staništa te mogu biti:

Rasprostranjenost

Terestične (zemljišne) vrste se nalaze širom sveta u suptropskim i tropskim predelima, osim u Evropi. Morske zmije žive uglavnom u Indijskom okeana i jugozapadnom Pacifiku, a jedna vrsta Pelamis platura se proteže preko Pacifika sve do obala centralne i Južne Amerike.

Klasifikacija

Porodica Elapidae podeljena je na tri potporodice:

1. potporodica Elapinae, kojoj pripada 15 rodova:


2. potporodica Hydrophiinae, koja je ranije bila zasebna porodica ali se sada uvršćuje u porodicu Elapidae

3. potporodica Laticaudinae, sa dva roda:

Literatura

 • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
 • Bačić,T, Erben, R, Krajačić, M (2004): Raznolikost živog sveta, Školska knjiga, Zagreb
 • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
 • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
 • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, treće izdanje, Zzavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
 • Kalezić, M.,Tomović, Lj:Hordata -skripta,četvrto izdanje,Biološki fakultet, Beograd, 2005.
 • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Michael Bright (2006): 1000 čuda prirode, Mladinska knjiga, Beograd
 • Pavičić,V, Klemenčić, M, Ređep Anđelka (1994): 1000 pitanja, 1000 odgovora. Mosta, Zagreb
 • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
 • Stanković, S.: Uporedna anatomija kičmenjaka, naučna knjiga, Beograd, 1950.
 • Simonović, P, Tomović, Ljiljana, Radojčić, Jelena, Krizmanić, I, Marić, S (2004): Sistematika vertebrata (praktikum), NNK Internacional, Beograd
 • klasifikacija zmija sa sajta www.snakes-uncovered.com/Elapidae.html