Barska kornjača

Izvor: Bionet Škola
(preusmereno sa Emys orbicularis)
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Klasifikacija

Carstvo Animalia
Tip Chordata
Podtip Vertebrata
Klasa Reptilia
Potklasa Anapsida
Red Chelonia
Podred Cryptodira

Barska kornjača (Emys orbicularis) je naša najpoznatija i najrasprostranjenija vrsta kornjača iz familije Emydidae. Naseljava mirne i sporotekuće vode južne i srednje Evrope, severozapadne Afrike (Maroko i Tunis) i vlažna područja Srednjeg istoka i centralne Azije pa sve do Dalekog istoka.

Stanište

Ova vrsta živi u slatkovodnim područjima, uključujući bare, jezera, potoke, sporotekuće vode. Gnezde sa na peskovitoj zemlji ili u plitkim vodama koje su bogate zalihama hrane, a gde ima najmanje predatora.

Spoljašnja morfologija

Boja oklopa je prilično jednoobrazna, obično tamna pozadina, često crna, poprskana sitnim pegama, prugasta ili sa žutim šarama. Oblik i boja oklopa se menja tokom života. Mladi imaju oble oklope koji su na dorzalnoj strani grubi i malo grebenasti, a boja je tamnosmeđa i crna. Veličina oklopa varira od 12 - 38 cm. Oklop ima od 12 pari ivičnih pločica. Glava, udovi i rep su tamnožute boje sa svetlosmeđim pegicama. Koža glave je glatka, a prsti udova su spojeni plovnim kožicama. Mužjaci ranije polno sazrevaju od ženki i uglavnom su sitniji od ženki.

Razmnožavanje

Nakon postizanja polne zrelosti u dobi od 5-6 godina i određenog ponašanja u cilju udvaranja dolazi do kopulacije. Ženka snese oko 8- 10 jaja sa belom i tvrdom ljuskom dužine 15-25 mm. Ženka odabira mesto za gnezdo na tvrdom terenu bez trave i drugog rastinja. Repom buši rupu u tlu i u nju polaže jaja a zatim zatrpava zemljom i napušta gnezdo. Posle 90 do 100 dana inkubacije ako su uslovi povoljni mladi izlaze iz jaja. Neke , koje se pare više puta godišnje, prezimljavaju u jajima iz kojih izlaze tek sa nastupanjem toplog vremena, odnosno, u proleće.

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Bačić,T, Erben, R, Krajačić, M (2004): Raznolikost živog sveta, Školska knjiga, Zagreb
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
  • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, treće izdanje, Zzavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
  • Kalezić, M.,Tomović, Lj: Hordata -skripta,četvrto izdanje,Biološki fakultet, Beograd, 2005.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Pavičić,V, Klemenčić, M, Ređep Anđelka (1994): 1000 pitanja, 1000 odgovora. Mosta, Zagreb
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995
Snežana Trifunović, dipl. biolog