Endocerida

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Fosil Rossoceras sp.
 • Taksonomija:
 • carstvo: Animalia
 • tip: Mollusca
 • klasa: Cephalopoda (Cuvier, 1797)
 • potklasa Nautiloidea
 • red Plectronocerida

Endocerida je red izumrlih glavonožaca koji pripada potklasi Nautiloidea. Obuhvata raznovrsnu grupu glavonožaca koji su živeli od ranog ordovika pa do eventualno kasnog silura. Njihove ljušture su veoma raznovrsnog oblika, prave, spiralne, dugačke ili kratke.

Klasifikacija

 • familija Padunoceratidae:
 • familija Allotrioceratidae:
  • Cacheoceras trifidum Flower 1968b
  • Cacheoceras uninodum Flower 1976
  • Williamsoceras adnatum Flower 1964b
  • Williamsoceras ankhiferum Flower 1968b
  • Williamsoceras cf. ellipticum Flower 1976
  • Williamsoceras cf. pedunculatum Flower 1968b
  • Williamsoceras cf. W. adnatum Flower 1964b
  • Williamsoceras cf. W. ankhiferum Flower 1968b
  • Williamsoceras compressum Flower 1976
  • Williamsoceras ellipticum Flower 1976
  • Williamsoceras pedunculatum Flower 1968b
 • familija Endoceratidae
  • Cameroceras compressum Gil 1988
  • Cameroceras manueli Gil 1988
  • Cameroceras n. sp.
  • Cameroceras sp. indeterminate
  • Ignoceras obliquum Flower 1976
  • Kiotoceras gilesae Flower 1976
  • Kiotoceras ibexense Flower 1976
  • Kiotoceras? multiseptatum Flower 1976
 • familija Manchuroceratidae:
  • Juaboceras brathwaitei Flower 1968b
 • familija Proterocameroceratidae:
  • Phragmosiphon? sp.
  • Clitendoceras
  • Proendoceras
  • Manitouoceras
 • familija Piloceratidae:
  • Bisonoceras
 • familija Uncertain:
  • Dartonoceras

Literatura

 • Biblioteka Planeta Zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet,ZUNS i Srpsko biološko društvo, Beograd, 1987.
 • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
 • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
 • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos *Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
 • Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000
 • http://www.ammonoid.com/index.htm


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti