Pokožica

Izvor: Bionet Škola
(preusmereno sa Epidermis)
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Višelojan pločast keratizovan epitel kože čoveka

Pokožica (epidermis) je površinsko višeslojno tkivo kože kičmenjaka. Najniži slojevi naležu na krzno i u stalnom su kontaktu sa njim preko krvnih sudova. Oni predstavljaju živi sloj ćelija koje se intezivno dele. Taj sloj ćelija se naziva stratum germinativum (stratum malpighii). Intenzivnim deobama ćelija ovog sloja nastaju viši slojevi, čije ćelije postepeno orožnjavaju — impregniraju se rožnom materijom, keratinom. Najviši sloj epidermisa, u neposrednom dodiru sa spoljašnjom sredinom, naziva se stratum corneum.

Amphioxus, Cyclostomata, ribe, i larve vodozemaca imaju na površini epidermisa tanku kutikulu, a svi ostali kičmenjaci rožni sloj. Kod sisara je sloj stratum korneum odvojen od sloja stratum germinativum sa dva dodatna sloja: stratum granulozum i stratum lucidum. U ovim slojevima se vrši postepeno orožnjavanje.

Epidermis kože čoveka

Epidermis čoveka predstavlja višeslojan pločasti keratinizovan epitel izgrađen najviše od ćelija nazvanih keratinociti. Tanka koža izgrađena je od četiri, a u debeloj ima pet slojeva ćelija:

 • stratum basale (stratum germinativum) naleže na podepitelsku laminu; njegove ćelije imaju sposobnost mitotičkog deljenja čime se nadoknađuju slojevi uklonjeni perutanjem;
 • stratum spinosum (stratum Malpighi) obrazuje neoliko slojeva keratinocita koje zbog trnolikih nastavaka dobijaju naziv rogljaste (trnolike) ćelije;
 • stratum granulosum jedan sloj pločastih keranocita;
 • stratum lucidum sloj keranocita u kome se teško uočavaju ćelijske organele, ne postoji u tankoj koži;
 • stratum corneum nekoliko slojeva mrtvih, rožnih ćelija.

Literatura

 • Milin J. i saradnici: Embriologija, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.
 • Pantić, V:Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
 • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989.
 • Popović S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990.
 • Trpinac, D: Histologija, Kuća štampe, Beograd, 2001.
 • Šerban, M, Nada: Pokretne i nepokretne ćelije - uvod u histologiju, Savremena administracija, Beograd, 1995.
 • Šerban, M, Nada:Ćelija-strukture i oblici, ZUNS, Beograd, 2001
Snežana Trifunović, dipl. biolog