Eritropoetin

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Eritropoetin je hormon koji kod sisara reguliše stvaranje eritrocita i koga proizvode najviše ćelije bubrega, a u manjoj količini i makrofagi. Prirodni eritropoetin je velikog molekula sa molekulskom masom od 30 400 D, polipeptid izgrađen od 165 aminokiselina. Luči se u situaciji kada u tkivu dođe do nedostatka kiseonika (hipoksije), kao i pri pojavi anemije pri čemu se njegova sinteza u bubrezima može povećati i preko 100 puta. Tada eritropoetin stimuliše razmnožavanje eritrocita i njihovo sazrevanje u koštanoj srži. Eritropoetin koji se koristi u lečenju ljudi je rekombinantni (rHuEpo), dobijen tehnologijom genetičkog inženjeringa u dva oblika alfa i beta. Oba oblika imaju isti kliniči efekat pa se u terapiji koristi jedinstveni epoetin, ili skraćeno EPO.

Literatura

  • Babskij, E,B, Zubkov, A,A, Kosickij, G, I, Hodorov, B, I. (1971): Fiziologija čoveka, Naučna knjiga, Beograd
  • Davidović, Vukosava (2003): Fiziologija I, ZUNS, Beograd
  • Petrović, M. V. (1991): Uporedna fiziologija (I deo), ZUNS, Beograd
  • Petrović, M, V, Cvijić, Gordana (1997): Endokrinologija - opšta i uporedna, ZUNS, Beograd
  • Petrović, Jelena, Crkvenjakov, R, Kojić, Milka, Savić, Ana (1980): Biohemija i molekularna biologija sa praktikumom (za IV raz. usmerenog obrazovanja), Naučna knjiga, Beograd
  • Tadžer, I (1976): Opšta patološka fiziologija, medicinska knjiga, Beograd-Zagreb