Etarsko ulje

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Etarska ulja su sekundarni metaboliti biljaka i definišu se kao kompleksne smeše aromatičnih, isparljivih komponenti koje se sintetišu i skladište u specijalnim sekretornim strukturama biljaka (Hegnauer, 1982). Pripadaju velikoj familiji prirodnih jedinjenja - lipidima. Najčešće su biljnog porekla, sem skvalena i abreina koji se sintetišu u životinjskim organizmima. Za njihovu identifikaciju najčešće se koristi GC (gasna hromatografija) i GC/MS (gasna hromatografija-masena spektrometrija), kombinacija ovih metoda omogućava razdvajanje (GC) i identifikaciju komponenti (MS), (Milosavljević, 1994).