Fenotipski odnosi

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Fenotipski odnos predstavlja brojčani odnos između jedinki F2 generacije koje imaju različite osobine. U zavisnosti od interakcije genskih alela ili različitih gena, fenotipski odnos može biti:

 • 3:1, pri monohibridnom ukrštanju i dominantno-recesivnom tipu nasleđivanja;
 • 1:2:1, pri monohibridnom ukrštanju, kada je intermedijarno nasleđivanje;
 • 9:3.3:1, za dihibridno ukrštanje i dominantno-recesivan tip nasleđivanja;
 • 9:7 za komplementarnost;
 • 9:6:1 za komplementarnost;
 • 15:1 takođe za komplementarnost;
 • 1:4:6:4:1 za aditivnost kada u određivanju neke osobine učestvuju dva gena
 • 13:3 za epistatičku interakciju dva gena.

Literatura

 • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
 • Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
 • Tatić, S, Kostić, G, Tatić, B: Humani genom, ZUNS, Beograd, 2002.
 • Matić, Gordana: Osnovi molekularne biologije, Zavet, Beograd, 1997.
 • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
 • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
 • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
 • Lazarević, M: Ogledi iz medicinske genetike, beograd, 1986.
 • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.