Fetusni alkoholni sindrom

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Posebno treba istaći dejstvo alkohola koji izaziva niz poremećaja koji se nazivaju fetusni alkoholni sindrom. Simptomi ovog sindroma su mnogostruki: srčane mane, deformiteti zglobova, udova i prstiju, slab fizički rast pre i posle rođenja, problemi sa vidom ili sluhom, umna zaostalost, poremećaj u ponašanju, spavanju, učenju i dr. Takođe, smatra se da je najčešći uzrok pojave umne zaostalosti dece uzimanje alkohola od strane majki za vreme trudnoće.

Literatura

  • Popović, S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990
  • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989
  • Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd