Fotografije: Biodiverzitet Fruške Gore

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Stefan-pejzaz14.jpg
Stefan-pejzaz15.jpg
Stefan-pejzaz16.jpg
Stefan-pejzaz17.jpg
Stefan-pejzaz18.jpg
Stefan-pejzaz19.jpg
Stefan-pejzaz20.jpg
Stefan-pejzaz21.jpg
Stefan-pejzaz22.jpg
Stefan-pejzaz23.jpg

Fruška Gora je niska planina koja se nalazi na jugu Vojvodine. Najviši vrh je Crveni čot koji se nalazi na 539 metara nadmorske visine. Zbog toga što znatno nadvisuje okolni niski teren ova planina izgleda dosta masivno. Biodiverzitet Fruške Gore je izuzetno raznolik i bogat, te se ova planina može porediti sa mnogo većim i višim planinama u Srbiji. Na prostoru uže zone Nacionalnog parka živi oko 1000 vrsta biljaka. Zajedno sa biljkama koje rastu u zaštitnoj zoni čine izuzetno raznovrsnu floru koja broji nešto više od 1500 vrsta. Fauna beskičmenjaka je za sada slabo istražena, te se ne zna definitivan broj vrsta koje je čine. Međutim, za sada se zna da su beskičmenjaci izuzetno brojni na ovoj planini, a najviše svakako ima insekata. Fauna kičmenjaka je dobro istražena i veoma raznovrsna. Do danas je zabeleženo oko 280 vrsta kičmenjaka. U potocima koji se nalaze na Fruškoj Gori nema riba zbog toga što su potoci izuzetno mali i tokom leta često presušuju. Iz grupe vodozemaca je poznato za sada 12, a iz grupe gmizavaca 11 vrsta. Ptica na Fruškoj Gori ima oko 200 vrsta, a jedan deo njih čine ptice selice koje se na ovoj planini dva puta godišnje kratko zadržavaju. Sisari su zastupljeni sa 60 vrsta. Fungija je takođe dosta bogata i relativno slabo istražena, tako da je do danas poznato 500 predstavnika iz carstva gljiva.

Autor teksta:
Stefanpotpis3.jpg
prezentacija