Polne ćelije

Izvor: Bionet Škola
(preusmereno sa Gamet)
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Polne ćelije (gameti) su ćelije koje se stvaraju putem mejoze te sadrže haploidan broj hromozoma. Postojanje polnih ćelija kod čoveka otkrili su u XVII veku Levenhuk (Leeuwenhoek) i de Graf (de Graaf), podbijajući dotadašnje mišljenje da deca sve osobine nasleđuju samo od očeva, a da menstrualna krv žene služi kao podloga i materica kao inkubator za razviće embriona.

Spermatozoid
Jajna ćelija žene sa omotačima

Vrste gameta kod životinja

Kod jednoćelijskih životinja, protista, gameti mogu biti:

  • izogameti, koji su međusobno isti; proces njihovog spajanja naziva se izogamija;
  • anizogameti se međusobno razlikuju i morfološki i po ponašanju:

1.mikrogameti su sitniji, pokretni (imaju bičeve, muški gameti slični spermatozoidima višećelijskih životinja;

2.makrogameti su krupni i liče na jajne ćelije višećelijskih životinja.

Proces spajanja anizogameta naziva se anizogamija.

Kod višećelijskih životinja obrazuju se dve vrste gameta:

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Jajna ćelija

Polno razmnožavanje i tipovi ćelija

Obrazovanje dve vrste, po obliku i funkcijama različitih, polnih ćelija (gameta) je prilagođenost na polno razmnožavanje pri kome dolazi do kombinovanja naslednog materijala roditelja. Prednost polnog razmnožavanja je što se njime dobija potomstvo s novim kombinacijama gena pa prema tome i osobina. Time se postiže velika raznovrsnost potomstva koja omogućava bolju prilagođenost promenama uslova spoljašnje sredine i evoluciju živog sveta.

Prilagođenost na polno razmnožavanje dovela je do podele svih ćelija u organizmu na dve kategorije :

  • telesne (somatske) ćelije i
  • polne ćelije (gameti).

Telesne ćelije izgrađuju sva tkiva i organe, a polne se nalaze u tkivu polnih žlezda (gonada). Dok se telesne ćelije razmnožavaju mitozom, polne ćelije sazrevaju mejozom. Proces nastanka spermatozoida (muški gameti) naziva se spermatogeneza (lat. genesis = postanak, razviće), a razviće jajnih ćelija je oogeneza ili ovogenaza (lat. ooum, ovum = jajna ćelija).

Literatura

  • Emery, A, H (2009): Osnovi medicinske genetike, Datastatus, Beograd
  • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
  • Popović, S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990
  • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989
  • Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd
  • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija. naučna knjiga, Beograd, 1986
Sign 5.gif
Tekst nije završen - radovi su u toku