Gnjurci

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Gnjurci (Colymbiformes) je prema ranijoj klasifikacija, koja se sada sve više potiskuje, red ptica. Prema novoj klasifikaciji ovaj red vodenih ptica je razdvojen na dva:

Međunarodna komisija za zoološku nomenklaturu potiskuje ime Colymbiformes i zamenjuje ga nazivom roda Colymbus i primenjuje ga za gnjurce kako u Starom tako i u Novom Svetu. Sličnost između ove dve grupe je više rezultat konvergentne adaptacije nego zajeničke evolucije.

Literatura

  • Brem, A, E. (1982): Život životinja, Prosvjeta, Zagreb
  • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.