Gonadotropni oslobađajući hormon

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Gonadotropni oslobađajući hormon (skr. GnRH) je hormon hipotalamusa koji podstiče izlučivanje folikulostimulirajućeg hormona (FSH) i luteinizirajućeg hormona (LH) hipofize. Sintetički analog ovom hormonu, koji se koristi u humanoj medicini, je gonadorelin. GnRH se luči ritmično, diskontinuirano a intervali se menjaju u zavisnosti od uzrasta, puberteta ili faza menstrualnog ciklusa.

Literatura

  • Davidović, Vukosava (2003): Fiziologija I, ZUNS, Beograd
  • Petrović, M. V. (1991): Uporedna fiziologija (I deo), ZUNS, Beograd
  • Petrović, M, V, Cvijić, Gordana (1997): Endokrinologija - opšta i uporedna, ZUNS, Beograd
  • Petrović, Jelena, Crkvenjakov, R, Kojić, Milka, Savić, Ana (1980): Biohemija i molekularna biologija sa praktikumom (za IV raz. usmerenog obrazovanja), Naučna knjiga, Beograd
  • Tadžer, I (1976): Opšta patološka fiziologija, medicinska knjiga, Beograd-Zagreb


Snežana Trifunović, dipl. biolog