Grčka kornjača

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Testudo graeca


Grčka kornjača (Testudo graeca) je kopnena kornjača sa maksimalnom dužinom oklopa do 35 cm, koja pripada familiji Testudinidae.

Guster--glava-visegrad.jpg
Klasifikacija
Carstvo Animalia
Tip Chordata
Podtip Vertebrata
Klasa Reptilia

Spoljašnja morfologija

Leđna strana oklopa (karapaks) je visok i ispupčena, a kod starijih kornjača njegova prednja i zadnja strana postaju šire od srednjeg dela. Karapks je sivomaslinast sa crnom mrljom koja se starenjem povećava, dok je plastron svetlo obojen sa tamnim mrljama koje se mogu spojiti ili mogu potpuno da odsustvuju.

Ugroženost vrste

Zbog prekomernog hvatanja radi držanja kao kućnog ljubimca, ova vrsta je veoma retka u oblasti Sredozemlja.

Sistematika vrste

Ranije je ova vrsta bila podeljena na podvrste:

 • Testudo graeca graeca (Linnaeus, 1758) naseljava južnu Španiju, severnu Afriku, severoistočnu Libiju
 • Testudo graeca terrestris (Forskal, 1775), u istočnoj Libiji do Nila, na Sinaju, u Siriji, Izraelu i južnoj Turskoj
 • Testudo graeca zarudnyi(Nikolsky, 1896) koju negada navode kao sinonim podvrsti Testudo graeca ibera; naseljava istočni Iran;
 • predloženo je da se kavkaska podvrsta deli na dve:
  • Testudo graeca pontica (Khozatsky, 1987) i
  • Testudo graeca ibera (Pallas, 1814)

Međutim, nedavno je bilo predloženo je da se podeli na samo 4 savremene podvrste:

 • Testudo graeca nikolskii (Ckhikvadze et Tuniyev, 1986)
 • Testudo graeca ibera (Pallas, 1814)
 • Testudo graeca armeniaca (Ckhikvadze et Bakradze, 1991)
 • Testudo graeca pallasi (Ckhikvadze, 1989)

Literatura

 • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
 • Bačić,T, Erben, R, Krajačić, M (2004): Raznolikost živog sveta, Školska knjiga, Zagreb
 • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
 • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
 • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, treće izdanje, Zzavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
 • Kalezić, M.,Tomović, Lj:Hordata -skripta,četvrto izdanje,Biološki fakultet, Beograd, 2005.
 • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Pavičić,V, Klemenčić, M, Ređep Anđelka (1994): 1000 pitanja, 1000 odgovora. Mosta, Zagreb
 • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995