Grgeči

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Perca fluviatilis

Porodica grgeča ili grgečki (lat. Percidae) su ribe uglavnom slatkih voda, reka i jezera (malo ima braktičnih, a zanemarljivo mali broj vrsta su morske) u Evropi, Aziji i Severnoj Americi. Mada su uglavnom ribe severne hemisfere, uvedene (introdukovane) su i u Australiju i Novi Zeland. Imaju telo vretenastog oblika, jedno ili dva leđna peraja u čijem se prednjem delu nalaze tvrde, bodljikave žbice.

Najpoznatije vrste ove porodice koje žive u našim vodama su grgeč ili bandar (Perca fluviatilis) i smuđ (Stizostedion lucioperca).

Literatura

  • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Petrov, I: Sakupljanje, preparovanje i čuvanje insekata u zbirkama, Biološki fakultet, Beograd, 2000.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.