Haringa

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Clupea harengus

Atlanska haringa (Clupea harengus) je riba iz familije haringi sa telom oblika torpeda i dužinom od oko 30 cm. Većinu vremena provodi plivajući ispod površine vode gde se hrani planktonom. Najznačajnija riba u ljudskoj ishrani, godišnje se iz Atlantika ulovi oko 3 milijarde jedinki. Naseljava priobalne vode Atlantskog okeana.

Najbliži srodnik joj je pacifička haringa Clupea pallasii pallasii koja živi uglavnom u severnom delu Tihog okeana. Genetski dokazi ukazuju da su se ove dve vrste odvojile pre oko 1,3 miliona (Domaniko i saradnici 1996).

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
  • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
  • Velika enciklopedija životinja (2003), ITP Zmaj, Novi Sad


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti