Heleophrynidae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Klasifikacija
Carstvo Animalia
Tip Chordata (hordati)
Podtip Vertebrata (kičmenjaci)
Klasa Amphibia (vodozemci)
Potklasa
Red Anura (žabe)
Podred
Familija Heleophrynidae
Rod
Vrsta


Heleophrynidae ili žabe duhovi je mala familija žaba koja obuhvata samo jedan rod Heleophryne, sa šest vrsta.

Opis

Rasprostranjenje ograničeno na visokoplaninske potoke Južne Afrike. Odrasle žabe imaju veoma krupne oči i vitko telo čija se dužina kreće u rasponu od 30-65 mm. Karakteristični su veliki trouglasti diskovi na prstima, vertikalna pupila i dorzalna obojenost u vidu velikih pega na braon ili zelenoj boji kože. Zbog hladnih staništa u kojima žive, razviće punoglavaca je sporo.

Srodničke veze sa drugim familijama žaba su nerazjašnjene i nejasne. Fosilni ostaci ovih žaba nisu pronađeni.

Stanište

Adulti nastanjuju šume i rečne mangrove. Prelaze i do 1 km u toku sezone parenja do potoka, čak i do alpskih livada. Larvalno razviće se odvija u brzim potocima sa kamenitim dnom. Zakače se za stene u brzim tekućim vodama i u mirnijim rukavcima

Rasprostranjenost

Južnoafrička Republika, Lešoto i Svazilend. Endemska familija, ograničena na visoke planine Drakensberg regiona sve do južne Afrike. Vrste se mogu naći do visine od 3000 m. Skorašnji gubitak šuma, posebno borovih, izazvali su isušivanje potoka i gubitak staništa za ove žabe. Dve vrste su usko ograničene na borove šume.

Sistematika i konzervacioni status

Familja obuhvata samo jedan rod sa vrstama:

Vodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
Snežana Trifunović, dipl. biolog
Bubamara.gif