Heterostraci

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Heterostraci pripadaju klasi izumrlih kičmenjaka bez vilica, tzv. ostrakodermima. Živeli su u slatkim vodama u siluru i devonu, a njihovi fosili su nađeni u naslagama Severne Amerike, Škotske, Skandinavije i Špicberga. Telo im je bilo pokriveno oklopom izgrađenim od koštanih ploča. Imaju samo jedan par škržnih otvora.

Poznati su rodovi:

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
  • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, treće izdanje, Zzavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
  • Kalezić, M.,Tomović, Lj:Hordata -skripta,četvrto izdanje,Biološki fakultet, Beograd, 2005.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995
Snežana Trifunović, dipl. biolog


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti